Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Sanne Puijk / de kunstkaravaan

Ons doel is om kunst dichter bij kinderen en jongeren te brengen en ze anders te laten kijken, creëren en ervaren. Tijdens onze projecten nodigen kunstenaars van verschillende disciplines de kinderen uit in de kunsttent van de Kunstkaravaan. In deze bijzondere omgeving komt hun verbeelding tot bloei. Door de fantasie van kinderen aan het werk te zetten, gaat hun wereld sprankelen. Kunst komt zo tot leven.

We werken bij de Kunstkaravaan met zelfgekozen thema's die door elke kunstenaar op een eigen manier worden ingevuld en die naadloos op elkaar aansluiten. Ook kunnen we projecten laten aansluiten op een thema dat door u, als school of instantie, wordt gekozen. De omvang van een project kan in overleg met u worden vastgesteld en kan variëren van enkele lessen tot enkele dagen of dagdelen (ook in de vorm van naschoolse opvang).

De Kunstkaravaan richt zich in eerste instantie op projecten voor kinderen en jongeren. We brengen kunst naar scholen, bibliotheken, festivals en andere locaties waar we de fantasie van kinderen kunnen prikkelen. Op verzoek bieden we echter ook projecten aan die gericht zijn op alle leeftijden. Voorbeelden hiervan zijn kunstworkshops die onderdeel vormen van wijkstimulerings-projecten, culturele evenementen en sociaal-culturele manifestaties. Het gaat hierbij vrijwel altijd om maatwerk, waarbij onze workshops onderdeel vormen van een groter geheel.

Met de Kunstkaravaan bent u verzekerd van een originele en professionele aanpak. Reis met ons mee en ervaar!

Kunst dichter bij kinderen brengen.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Schitterende kunstmanifestaties, verschillende kunstdisciplines, projecten op maat, artistieke inhoud, kunstworkshops, een andere manier van kijken, overstijgend, prikkelend. Een brug slaan tussen de kinderen en de kunstwereld.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Reacties die wij vaak terug krijgen van leerkrachten en instanties: we krijgen de kans om op een andere manier naar de kinderen te kijken. Kinderen worden aangesproken op een andere manier en laten zien dat ze de lesstof op een andere manier verwerken, ze begrijpen het dus wel. Kinderen openen, bloeien op, verruimen hun blik en kijken op een andere manier de wereld in.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Brede inzet van verschillende kunstdisciplines in een mooi project werkend naar een eindresultaat. Kunst van A tot Z. Zowel op scholen als op festivals, zo kan je denken aan bijvoorbeeld Festival Jong!, Parkstad aan Zee, Kunstkriebel en nog vele meer.

Creërend vermogen Beeldende kunst Dans Drama & Theater Muziek PO onderbouw PO bovenbouw VO Binnen school