Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Vrije Akademie Parkstad

Ontdek je talent bij de Vrije Akademie! Onze visie is dat kinderen laagdrempelig moeten kunnen kennis maken met alle kunstdisciplines. Wij zorgen dan ook voor meerdere pakketten met inspirerende activiteiten op het gebied van beeldende kunst, drama, voorstellingen, dans, muziek en cultureel erfgoed. Dit betekent dat het plezier, ontdekken van eigen vermogens, vaardigheden en beleving voor ieder kind centraal staat in de door ons aangeboden activiteiten. Onze docenten zijn erop gericht om ieder kind een succeservaring te bezorgen door middel van passende activiteiten of voorstellingen.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

De scholen kunnen bij ons terecht voor de Cultuurbox. De volgende keuzes zijn mogelijk:

· 1 pakket met alle kunstdisciplines

· 1 pakket op maat. Denk hierbij aan een co-creatie of co-teaching rondom een bepaald thema of onderwerp waarbij cross-overs en vakoverstijgend werken centraal staat. Dit is vaak een combi met de leerlijn Beeldende Vorming

· Ontwikkelen van een leerlijn Beeldende Vorming ( met of zonder inzet van vakleerkrachten).

· Inzet vakleerkrachten

· Losse workshops of activiteiten op maat rondom Beeldende kunst, dans, drama, voorstellingen, muziek, literatuur en cultureel erfgoed

Onze activiteiten voldoen aan alle kerndoelen voor het onderwijs.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Kinderen ervaren vooral plezier en succes door dingen te gaan doen. Deze activiteiten zijn zo bedacht dat zij toegankelijk en leuk zijn voor alle kinderen. Het is de expertise van onze docenten om het beste uit de kinderen te halen. Onze beeldende activiteiten zijn ideaal om de volgende processen te bewerkstelligen: materiaal ontdekken, onderzoeken, experimenten, creëren (maken) en reflecteren. Wij kunnen dit ook doen met workshops dans en drama.

Op gebied van muziek en nieuwe media (fotografie, video en film) kan je bij ons terecht voor rap, zingen, ritme-instrumenten, workshops vloggen, films maken etc. Waarbij het eindresultaat zelfs kan worden vormgegeven in een gezamenlijk lied/rap/filmpje.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Wij kunnen kunstonderwijs in alle disciplines (beeldende kunst, muziek, dans, drama) en in verschillende werkvormen bieden (workshop, voorstelling, presentatie, tentoonstelling). Hierdoor kan de school alles regelen met 1 aanspreekpunt. Wij bieden al jaren een kwalitatief goed kunstkeuzemenu (Cultuurbox) dat ook voldoet aan alle kerndoelen voor de scholen. Binnen dit pakket is ook maatwerk mogelijk. We kunnen werken met thema's, projectweken, projectdagen en bijvoorbeeld jubilea van docenten. Het is ook mogelijk om onze ateliers te bezoeken met een klas in het kader van een beeldende activiteit. Wij hebben een doorlopende leerlijn beeldende kunst ontwikkeld voor alle groepen, waarin door middel van kunstopdrachten de seizoenen, feestdagen, thema's onderzoek, humor, proeflokaal en kunstencyclopedie kunnen worden ervaren. Via deze leerlijn doen leerlingen kennis en vaardigheden op, maken ze kennis met diverse materialen en kunstenaars en werken ze aan competenties zoals onderzoeken, creeren, samen werken en reflecteren. Wij hebben speciale kennis in het kader van projecten voor het speciaal onderwijs. Wij zijn b.v. onderlegd in de benadering van leerlingen met een stoornis in het autismespectrum. We hebben ook contacten de opleiding creatieve therapie en kunnen ook procesmatig werken.

Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Beeldende kunst Dans Drama & Theater Erfgoed Media (wijsheid) Muziek PO onderbouw PO bovenbouw VO Leerkrachten/docenten Binnen school