Logo Pit

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de rechtspersoonlijkheid bezittende Pit Cultuurwijzer, gevestigd te Heerlen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@pitcultuurwijzer.nl.

Pit Cultuurwijzer verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

Pit Cultuurwijzer gebruikt:

  • Voor het ontvangen van de Pit Cultuurwijzer nieuwsbrief
  • Uw naam;
  • Uw emailadres;

Deze gegevens heeft Pit Cultuurwijzer nodig voor het versturen van de nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Pit Cultuurwijzer gebruikt zogenaamde “session cookies” en “storage cookies” om de website goed te laten werken.

Pit Cultuurwijzer registreert niet het IP adres van de bezoeker (IP-anonimisatie via Google Analytics).