Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Stichting SMK Muziek & Dans

Cultuur is een onlosmakelijk deel van de maatschappij en draagt bij aan het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst. Cultuur verbindt mensen en vormt hun identiteit. Cultuur is niet statisch maar constant in beweging. Een open blik, nieuwe ideeën en (zelf)kennis zijn niet alleen het gevolg van cultuureducatie, maar evengoed noodzakelijk voor het blijven aanbieden van kwalitatieve cultuureducatie.

Stichting SMK Muziek & Dans stelt zich daarom ten doel een zo breed mogelijk aanbod te bieden op het gebied van muziek- en dansonderwijs, dat aansluit op de maatschappij van vandaag, zonder haar eigen identiteit te verliezen.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Naast naschoolse individuele en groepslessen voor alle leeftijden verzorgt Stichting SMK Muziek & Dans structurele muzieklessen en projecten op maat in het basisonderwijs.

In de muzieklessen staan samenwerking, co-creatie, talentontwikkeling in de breedste zin en verbinding met de culturele omgeving hoog in het vaandel. Projecten kunnen op maat worden vormgegeven, afhankelijk van de doelstelling van de school.

Ook deskundigheidsbevordering van een docententeam is mogelijk.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

De kinderen komen in aanraking met muziek of dans op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling. Dat kan zowel procesgericht als resultaatgericht zijn, afhankelijk van de gekozen doelstelling. Alle competenties kunnen aan bod komen in de lessen. De kinderen worden bijvoorbeeld aangesproken op hun onderzoekend vermogen bij het verkennen van verschillende instrumenten, hun creërend vermogen bij het zelf bedenken van een dans, of hun reflecterend vermogen bij het luisteren naar muziek.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Bij de SMK Muziek & Dans kan altijd worden gerekend op professionele kwaliteit van onderwijs. Daarnaast is het vanwege het brede aanbod mogelijk om met diverse thema's en doelgroepen te werken en dus maatwerk te leveren.

In huis: de leerling als maker Met de culturele omgeving: de leerling als deelnemer Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Muziek Dans PO onderbouw PO bovenbouw VO School Dansstudio Muzieklokaal