Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

SMK muziek & dans

Bij SMK zijn we vol van muziek en dans! En dat delen we graag met iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, muzieksmaak, niveau, doel, of het formaat van je beurs. Bij SMK kun je jouw talent (verder) ontwikkelen, je persoonlijk ontwikkelen of (weer) meedoen in de maatschappij. Met andere woorden: SMK laat je groeien!

We bieden cursussen en workshops voor jong en oud. Ook zijn we er voor het onderwijs waar we cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs bieden. Want met de inzet van kunst en cultuur wordt leren zoveel leuker! Of zoek je juist mogelijkheden om maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid en (mentale) gezondheid aan te vliegen? Met de inzet van cultuur in het algemeen, en muziek en dans in het bijzonder, maak je verbinding met de mensen om wie het gaat. En dit doen we in samenwerking met gemeenten, culturele partners, welzijnsinstellingen, zorgverleners en andere organisaties.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

In het basisonderwijs verzorgen we met het programma Meer Harmonie in de Samenleving een integrale leerlijn voor groep 1 t/m 8. Deze leerlijn loopt van muzieklessen onder schooltijd, tot tussen- of naschools aanbod, met daarna de mogelijkheid om kinderen die meer willen met muziek door te leiden naar het culturele veld in hun eigen omgeving. Daarnaast zijn ook losse workshops, projecten en activiteiten op maat mogelijk.

Voor het voortgezet onderwijs werken we eveneens met workshops, projecten en activiteiten op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rap, DJ/beatmaking, songwriting, bucketdrumming, spelen in een band, ukelele, djembé, Braziliaanse percussie, bodypercussie, zang, of de door een muziektherapeute ontwikkelde workshop ‘meer breinkracht door muziek’.

Ben je leerkracht op een school of pedagogisch medewerker, en wil je graag meer weten over hoe je muziek kunt inzetten in je dagelijkse praktijk?

Wij verzorgen trainingen en inspiratiesessies en geven jou en je team handvatten om muziek op een laagdrempelige manier in te bouwen in je dagelijkse werkzaamheden.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

De kinderen komen in aanraking met muziek of dans op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling. Dat kan zowel procesgericht als resultaatgericht zijn, afhankelijk van de gekozen doelstelling. Alle competenties kunnen aan bod komen. De kinderen worden bijvoorbeeld aangesproken op hun onderzoekend vermogen bij het verkennen van verschillende instrumenten, hun creërend vermogen bij het zelf bedenken van een dans, of hun reflecterend vermogen bij het luisteren naar muziek.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Bij SMK muziek & dans kan altijd worden gerekend op professionele kwaliteit.

Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Dans Muziek PO onderbouw PO bovenbouw VO Leerkrachten/docenten Binnen school Buiten school