Logo Pit

Over Pit

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie streeft Pit Cultuurwijzer, samen met het onderwijs, culturele partners én de politiek in Parkstad, naar een kwalitatieve borging van cultuuronderwijs op scholen. Want dat is waar we voor gaan; Alle kinderen en jongeren in onze regio laten profiteren van goed cultuuronderwijs.

Meer informatie over het project CmK met kwaliteit

CmK, Cultuureducatie met Kwaliteit

Pit Cultuurwijzer voert sinds 2017 de landelijke regeling CmK, Cultuureducatie met Kwaliteit, uit in regio Parkstad. Deze regeling stelt als doel kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Pit Cultuurwijzer ontwikkelt samen met scholen en culturele partners in Parkstad aansprekende, waardevolle en gevarieerde cultuureducatie-­programma’s die een vaste plek in het onderwijs krijgen. Onze inzet is inspiratie en uitdaging. Een wereld vol verbeelding en creatie voor kinderen.

Meer informatie over de regeling CmK 2021-2024

Groeien met cultuuronderwijs

Je kunt planten niet dwingen om te groeien. Je kunt wel de juiste condities voor groei creëren. Dat is wat Pit Cultuurwijzer in de periode 2017-2020 (CmK2) heeft gedaan, en dat is ook wat Pit Cultuurwijzer nu voortzet en verder vormgeeft, samen met het onderwijs, het culturele en politieke veld. Ons CmK programma bouwt verder aan het groeiproces van zaaien, ontkiemen en verzorgen van CmK op scholen in Parkstad. Het behelst coaching, scholing, werkgroepen en een online platform waarmee scholen en het culturele veld in Parkstad vanuit hun eigen visie de kwaliteit van cultuureducatie kunnen verbeteren. Het uiteindelijke doel is om vanuit de eigenheid van iedere school een duurzame verankering van CmK te bereiken, zodat alle kinderen in Parkstad optimaal worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Onze intermediairs begeleiden deze partijen bij dit groeiproces.

Coachen en verbinden

De intermediairs coachen en begeleiden scholen om een duidelijke en passende visie op cultuureducatie te formuleren die we samen vertalen naar een praktisch meerjarenplan. Dit gebeurt in samenwerking met culturele partners uit de regio Parkstad. Ook hen stimuleren en adviseren we om hun aanbod beter aan te laten sluiten bij de behoeften van het onderwijs. Daarnaast is Pit Cultuurwijzer continue in gesprek met het politieke veld over hoe zij vanuit een faciliterende rol kunnen bijdragen aan kwalitatief en toegankelijk cultuuronderwijs.

Door al deze partijen met elkaar te verbinden, komen ze samen tot co-creaties, inspiratiesessies en deskundigheidsbevordering.

Netwerkbijeenkomsten

Om iedereen die in onze regio te maken heeft met cultuureducatie met elkaar te verbinden, organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Het uitgangspunt hierbij is het uitwisselen van kennis en ervaringen en het opdoen van inspiratie. Zo bundelen we alle krachten en worden de ‘best practices’ met elkaar gedeeld. Zo groeien onderwijs en culturele instellingen als (duurzame) partners in hun gezamenlijke ambitie om alle kinderen in Parkstad in aanraking te laten komen met cultuur.