Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

SCHUNCK

Of het nu gaat om binnen- of buitenschoolse cultuureducatie, of CKV activiteiten op het gebied van literatuur, taal- en leesbevordering, laaggeletterdheid, mediawijsheid, muziek & dans, architectuur & erfgoed, beeldende vorming of museumeducatie. Bij SCHUNCK kun je altijd terecht. SCHUNCK is een multidisciplinaire culturele instelling in het centrum van Heerlen met daarnaast drie locaties in de wijken Heerlerbaan, Heerlerheide en Hoensbroek. Ons educatief aanbod bestaat uit projecten en activiteiten voor mensen van alle leeftijden, groepssamenstellingen en met uiteenlopende interesses.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Of je nu leerkracht, pedagogisch medewerker of directeur bent, bij SCHUNCK ben je van harte welkom om je leerlingen onder te dompelen in breed cultuuronderwijs. Architectuur & erfgoed, dans, mediawijsheid, kunst, muziek of taal- en leesbevordering: het onderwijsteam van SCHUNCK ontwikkelde voor al deze disciplines passende programma’s voor uiteenlopende niveaus en leeftijden.

Het onderwijsprogramma voor 2020-2021 kun je bekijken op onze website. Maar ook voor advies, maatwerk of evenementen staat het onderwijsteam van SCHUNCK voor je klaar!

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Bij een bezoek aan SCHUNCK ervaren kinderen hoe het is om op een onderzoekende en reflecterende manier aan de slag te gaan in het museum, bibliotheek of leren ze de geheimen van het Glaspaleis. Daarnaast komen onze workshopgevers, lees- en muziekconsulenten graag in de klas om samen met het team of de leerlingen een creatief proces aan te gaan.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

SCHUNCK legt de verbinding tussen cultuur uit de grote wereld, uit je eigen omgeving en de leerling als maker. Op een reflecterende en receptieve wijze gaan we met de leerlingen en teams aan de slag.

In huis: de leerling als maker Uit de grote wereld: de leerling als publiek Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Muziek Dans Beeldende kunst Erfgoed Lezen & Literatuur Architectuur Media (wijsheid) PO onderbouw PO bovenbouw VO School Museum Dansstudio Bibliotheek Muzieklokaal