Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Stichting Oscar

Doel van Stichting Oscar is om jonge kinderen, gehandicapte kinderen en ouderen te activeren en stimuleren via muziek. Breed gezien wil Stichting Oscar kinderen helpen hun creativiteit te ontwikkelen. Immers bij het oplossen van vraagstukken of problemen is niet alleen intelligentie vereist, maar vaak ook een creatieve manier van denken.Vandaar dat het belangrijk is om naast de verstandelijke ontwikkeling ook de creatieve ontwikkeling te stimuleren (zowel muziek als ook beeldend).

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Scholen kunnen workshops en ook interactieve muziektheatervoorstellingen boeken voor de onderbouw. Met als doel, zoals hierboven beschreven, het stimuleren van de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijk is ook om leerkrachten handvaten te bieden waarmee ze in hun benadering van de kinderen bovengenoemde doelen kunnen verwezenlijken. Cross-overs, zoals muziek, beeldend, poppenspel en dergelijke kunnen ingezet worden.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

De fantasie bij de kinderen wordt geprikkeld. Ook leren ze zich meer bewust te zijn van hun eigen sociaal-emotioneel gedrag en dat van anderen. Ze leren beter luisteren en kijken. Waardoor wederzijds begrip vergroot wordt en conflictsituaties wellicht verminderd worden.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Door mijn ervaring binnen Speciaal Onderwijs en psychiatrie ben ik bekwaam om met een open mind te kijken naar kinderen. Ik ben in staat om maatwerk te leveren en om flexibel met iedere situatie om te gaan. Tevens ben ik "ervaringsdeskundige" (heb zelf een LVG dochter). Dus nogmaals: jonge kinderen (onderbouw) en kinderen met een "speciale achtergrond" (SO) vormen mijn doelgroep.

Reflecterend vermogen Creërend vermogen Beeldende kunst Drama & Theater Muziek PO onderbouw Binnen school