Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Nederlands Mijnmuseum

Het Nederlands Mijnmuseum vertelt het verhaal van de voormalige steenkolenmijnbouw in Nederland. Aan de hand van authentieke voorwerpen, persoonlijke verhalen en historisch beeldmateriaal komt deze ondergrondse geschiedenis tot leven. In het museum leren bezoekers over het ontstaan van steenkool, over de allereerste methoden om steenkolen te delven tot aan de productietechnieken van een modern mijnbouwbedrijf. Er is ook aandacht voor alle aspecten uit het mijnwerkersleven. Na een bezoek aan het Nederlands Mijnmuseum verandert je blik op deze regio voorgoed!

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Schoolklassen kunnen een rondleiding krijgen van oud-mijnwerkers door het museum en oud-mijnwerkers kunnen een presentatie komen geven in de klas. Vanaf januari kunnen schoolklassen aan de slag met een educatief product in het museum. Leerlingen werken in groepsverband aan verschillende opdrachten. Daarnaast leveren we als museum ook maatwerk, zoals een verkorte rondleiding/gastles of juist een uitbreiding met een rondleiding door de omgeving van het museum.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

De leerlingen gaan onderzoekend aan de slag. Samen met elkaar maken ze kennis met het erfgoed van de regio waarin ze opgroeien. De immense impact die de steenkolenproductie had en nog steeds heeft op deze streek wordt duidelijk aan de hand van oude, tastbare objecten en beeldmateriaal van toen. De leerlingen krijgen de verhalen uit eerste hand en die verhalen worden versterkt door de gevarieerde museumcollectie.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Het Nederlands Mijnmuseum beschikt over een kwalitatief educatief product waarmee leerlingen hun eigen regio met andere ogen gaan bekijken. Het ondergrondse werk in de steenkolenmijnen krijgt de meeste aandacht, maar ook de link met het heden wordt gelegd. Ze leren over de transitie waarin de regio Parkstad heeft verkeerd vanaf 1900 tot nu. Het programma is geschikt voor zowel po als vo en heeft raakvlakken met geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, maatschappijleer, economie en biologie.

Reflecterend vermogen Onderzoekend vermogen Erfgoed PO bovenbouw VO Buiten school