Logo Pit

Bilbiotheken

In samenwerking met bibliotheken zetten we ons in om het leesplezier van leerlingen in onze regio te vergroten. Hierbij werken we onder andere samen om het initiatief Schrijver in de Klas mogelijk te maken. De leesconsulenten van de bibliotheken nemen contact op met de basisscholen om te zorgen voor een goede aansluiting van het schrijversbezoek bij actuele thema's op school.

Schrijver in de Klas

Kinderboekenschrijvers delen graag hun liefde voor taal. Wanneer er een schrijver in de klas komt, wordt de taalles al snel een spannend avontuur. Daarom kan een schrijver in de klas een boost geven aan het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen. In samenwerking met alle bibliotheken in Parkstad willen we zo veel mogelijk leerlingen in aanraking laten komen met een kinderboekenschrijver. Daarom financiert Pit Cultuurwijzer, binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, een schrijversbezoek (tot maximaal € 600,-) voor basisscholen in de regio Parkstad. Scholen kunnen heel 2024 gebruik maken van deze regeling.


Hoe vraag je een schrijversbezoek aan?

De leescoördinator van school bespreekt samen met de leesconsulent van de bibliotheek hoe een schrijver in de klas het beste op de school ingezet kan worden. Idealiter sluit een bezoek aan bij een thema of project dat op dat moment op school speelt. Om het bezoek discipline overstijgend in te kunnen zetten is het fijn als ook de interne cultuurcoördinator mee denkt

Wanneer er een plan is opgesteld, vult de leesconsulent van de bibliotheek het onderstaande formulier in. Pit Cultuurwijzer regelt en financiert het daadwerkelijke bezoek.

Informatie voor de leescoördinator

Wanneer je samen met de school een plan hebt opgesteld om een schrijver in de klas in te zetten, vul je het onderstaande formulier in. Wij regelen het daadwerkelijke bezoek met de desbetreffende schrijver. Je ontvangt van ons een bevestiging van het bezoek zodat je dit met de school kunt delen. Lukt het niet om de schrijver op het gewenste moment te boeken, hoor je dit ook van ons en zoeken we samen naar een moment dat wel voor alle partijen past.


Schrijver boeken

Naar aanvraagformulier Schrijver in de klas


Lukt het invullen van het formulier niet, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Patrick Letterle via patrick.letterle@pitcultuurwijzer.nl