Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Opera Compact

Opera Compact is hét nieuwe operagezelschap van het zuiden. Het gezelschap opereert in, met en vanuit de regio en haar culturele mogelijkheden. Opera Compact staat voor kwalitatieve, benaderbare en toegankelijke producties, waar talentontwikkeling, jong publiek en cultuurparticipatie een plaats vinden. Opera Compact wil verwonderen, vermaken én bevragen door middel van kleinschalige opera's in direct contact met het publiek.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Bij Opera Compact kunnen scholieren ervaren hoe het maken van een allesomvattende theatervoorstelling (beeld, muziek, spel, techniek, inhoud, etc.) in zijn werk gaat. Door repetitiebezoek met uitleg van regisseur, dirigent en zangers plus de mogelijkheid tot vragen stellen kunnen kinderen en jongeren op een reflectief niveau kennis maken met een creatieproces. We willen ook graag in speciale sessies deelnemers direct laten ervaren wat er allemaal bij repeteren komt kijken. In de rol van regisseur, zanger, dirigent of misschien zelfs repetitor (afhankelijk van de wens en reeds aanwezige mogelijkheden) kan ervaren worden hoe het is om 'aan de knoppen' te zitten of juist zelf gecoacht te worden. Hierbij mikken we op kleinere groepen van niet veel groter van een klas, liefst in vooroverleg zodat we competenties en mogelijkheden op elkaar af kunnen stemmen. Opera Compact werkt ook een educatief programma uit, waar leerlingen interactiever met de thema's van haar voorstellingen om gaan. Waar gaat het stuk over? Wat heeft dat met mij te maken? Hoe vertalen we dat naar muziek en spel? Een interactieve lessenreeks / workshop gaat in op thematiek en artistieke omzetting daarvan.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Opera Compact heeft geen eigen gebouw en reist voor repetities en voorstellingen dus van locatie naar locatie. Maar ons kapitaal zit in onze mensen. Door direct contact te leggen met zangers, musici en creatief team krijgen leerlingen een eerste-hands ervaring. Afhankelijk van de periode kan Opera Compact middels workshops of lessenreeksen werkelijk samen aan iets werken, een bezoek organiseren aan het theater of de uiteindelijke voorstelling. Maar altijd teruggekoppeld naar de thematiek van onze opera's.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Ons gezelschap is klein, maar daardoor erg flexibel. Zo kunnen we educatie een centrale positie geven. Als leerlingen er zijn, zijn ze er ook en geen toevallige (lastige) passanten. Wij willen tijd en ruimte inbouwen voor ons toekomstig publiek. Repetitiebezoek betekent vragen kunnen stellen en in gesprek gaan. Onze educatieve voorstellingen zijn ook op deze lees geschoeid: het publiek vormt een wezenlijk en aanwezig deel van de voorstelling. Het lessenpakket dat momenteel in overleg met de post-academische opleiding voor theaterdocent in Maastricht ontwikkeld wordt, is gericht op een dynamische en interactieve manier van onderwijs. Geen voorgekauwd concept met invulvellen, maar het formuleren van doelen en onderzoeksvragen die direct en op de spreekwoordelijke vloer uitgezocht kunnen worden.

Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Drama & Theater Muziek PO onderbouw PO bovenbouw VO Binnen school Buiten school