Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Discovery Museum

Discovery Museum is een unieke informele leeromgeving met vele educatieve mogelijkheden op het gebied van wetenschap en techniek, erfgoed, innovatie, cultuur en creativiteit. Discovery Museum wil bijdragen aan het culturele bewustzijn van leerlingen en ze bewust laten worden van de wereld om hun heen.

Hoe complex de wereld om ons heen ook kan zijn, er is altijd een relatie tussen onszelf en de samenleving die we samen bouwen. Deze relatie komt tot uiting in de manier waarop wij leven en werken, in ons onderwijs en in onze cultuur. Discovery Museum biedt inzicht, kennis en beleving in deze relatie door erfgoed, geschiedenis, wetenschap en techniek in samenhang te presenteren. Wat heb ik meegenomen uit het verleden, wat doe ik daarmee in het heden en welke mogelijke werelden zou ik kunnen bouwen in de toekomst?

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

De educatieve activiteiten van Discovery Museum dagen de leerlingen uit kritisch te kijken naar hun omgeving. De thema's erfgoed, wetenschap en techniek, innovatie, creativiteit passen uitstekend in het concept van onderzoekend en ontwerpend leren en sluiten vakoverstijgend perfect aan binnen het domein "oriëntatie op jezelf en de wereld". Ons educatief aanbod is vakoverstijgend, lesstof vervangend en sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een programma wordt graag met u samengesteld door onze medewerkers.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Een bezoek aan Discovery Museum is een ware ontdektocht door spectaculaire hands-on exposities. Leerlingen ervaren, onderzoeken en ontdekken welke invloed wetenschap en technologie heeft op hun dagelijks leven. Met de opgedane kennis en ervaring, leren ze te reflecteren en het geleerde creatief toe te passen en een zinvolle betekenis te geven in bijvoorbeeld een workshop. Daarnaast ontwikkelen leerlingen die gebruik maken van het educatief aanbod onbewust hun 21e -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, kritisch denken, oplossend vermogen etc.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Onze expertise is W&T, wetenschap- en techniekeducatie, en erfgoededucatie. We laten leerlingen ervaren dat hun leefomgeving voortdurend aan verandering onderhevig is en dat ze zelf daar nu en in de toekomst een bijdrage aan kunnen (gaan) leveren.

Onze specifieke kwaliteit is om leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit op een voor de doelgroep begrijpelijke, spannende en speelse vorm aan te bieden. Het zelf doen staat hierbij voorop, waarbij zelf onderzoeken en zelf ontdekken de basis vormen voor het toepassen van de opgedane kennis en ervaring.

Discovery Museum richt zich in eerste plaats op jonge mensen om hun natuurlijke nieuwsgierigheid te voeden met relevante thema's aangepast aan hun leefwereld. Er is een breed educatief aanbod voor doeners en denkers.

We helpen u graag bij de invulling van uw programma!

Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Architectuur Erfgoed PO onderbouw PO bovenbouw VO Buiten school