Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Museum de Schat van Simpelveld

Museum de Schat van Simpelveld plaatst het materiële en immateriële erfgoed van het voormalige klooster in een cultuurhistorische en esthetische context. Bovendien daagt het museum uit om actief te leren over het verleden en het heden door middel van kijken, denken en doen. De doelstelling is om het historische besef bij kinderen te vergroten en de nieuwsgierigheid naar kunst en cultuur te prikkelen.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Bij Museum de Schat van Simpelveld kunnen scholen terecht voor erfgoededucatie vanaf groep 2. Ieder programma bevat de ingrediënten geschiedenis, identiteit en creativiteit. Naast de bestaande programma's zijn er veel mogelijkheden voor maatwerk.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

In Museum de Schat van Simpelveld gaan leerlingen op een onderzoekende en reflecterende manier aan de slag met de collectie. In de workshops wordt de eigen creativiteit, die in ieder kind zit, gestimuleerd. Trots op hun eigen werk en met meer inzicht in lokale geschiedenis lopen de leerlingen de trappen van het voormalige klooster weer af.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Vanuit een neutrale levensopvatting laten wij kinderen kennis maken met het Katholicisme in de 19e en 20e eeuw en wat voor invloed dit heeft gehad op de regionale identiteit. Ook focussen wij sterk op de creativiteit die een ieder bezit en het belang van trots zijn op zelf gecreëerd werk.

Voor primair onderwijs bieden we programma's aan die volledig afgestemd zijn op leeftijd en niveau. Voor het voortgezet onderwijs leveren wij maatwerk, informeer gerust naar de mogelijkheden.

In huis: de leerling als maker Uit de grote wereld: de leerling als publiek Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Beeldende kunst Erfgoed Architectuur PO onderbouw PO bovenbouw VO Museum