Logo Pit

Wat doet Pit?

Vind je het als school belangrijk om leerlingen aan de slag te laten gaan met cultuur? Ben je op zoek naar een visie op cultuureducatie die echt bij jouw school past? Wil je cultuureducatie verweven in andere vakken en hier idealiter ook nog culturele professionals uit de eigen omgeving bij betrekken? Dan is Pit Cultuurwijzer echt iets voor jouw school.

Wat kan Pit Cultuurwijzer voor jou betekenen?

Onze intermediairs helpen scholen van het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) op een dialooggerichte manier bij de kwaliteitsverbetering van hun cultuureducatie. Eerst worden er samen een ambitie en schoolbrede visie op het gebied van cultuureducatie geformuleerd. Daarna volgt een meerjarenplan, bestaande uit gedragsindicatoren die de culturele ontwikkeling verdeeld over de klassen laat zien. Uiteindelijk ontstaat er een concrete vertaling van visie naar culturele activiteiten voor de leerlingen. Meemaken en maken staan centraal voor de leerling. Cultuureducatie raakt hierdoor meer verankerd in het curriculum van de school.

De intermediair coacht de school door middel van het inzetten van het instrument ‘De Cultuur Loper'. Waarbij de school het traject in vier fases doorloopt; verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen. Elke school bepaalt zijn eigen weg en tempo van het (verbeter) traject. In de praatplaat (zie afbeelding hieronder) is ‘deze weg' gevisualiseerd, elke school beslist hierin zijn eigen route. Wil je meer weten? Neem contact op met intermediairs onderwijs.

Scholenportaal

Het persoonlijke activiteitenplan van jouw school kun je altijd digitaal terugvinden op het Scholenportaal. In deze online omgeving kun je samen met je schoolteam en de intermediair het plan verder invullen met activiteiten en (culturele) samenwerkingspartners. Zo ontstaat een totaaloverzicht wat uiteindelijk leidt tot een duurzaam en doelgericht activiteitenplan.

Inloggen op het Scholenportaal kan via de button rechtsboven op deze website of klik hier. Ben je je inloggegevens kwijt? Deze kun je via je intermediair opnieuw opvragen.