Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Rene Schols - vakdocent muziek

Op de basisschool geef ik muziekles aan groep 1 t/m 8. De leerlingen zingen, spelen, luisteren, bewegen en creëren. De muziekles in de klas volgt een doorlopende leerlijn en sluit inhoudelijk aan bij de schoolthema's. Met leerlingen die daar belangstelling voor hebben, leg ik in projectvorm de aansluiting met naschoolse muziekbeoefening zoals de harmonie en fanfare. Leerlingen die gitaar willen leren spelen en zichzelf willen leren begeleiden bij het zingen, geef ik individueel les of in een klein groepje.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Als vakdocent muziek kan ik helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van muzikale talenten van uw leerlingen. Daarnaast denk en werk ik graag mee in de implementatie van een doorlopende leerlijn, samenwerking met het team en de verbinding met buitenschoolse muziekbeoefening.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

De leerlingen gaan zingend, spelend, bewegend, luisterend en creërend op een muzikale verkenningstocht langs de volgende onderwerpen:

  • In groep 1-2 zijn de leerlingen bezig met onderwerpen uit de directe omgeving van de kleuters. Bijvoorbeeld: de omgeving (in de klas, in het huis), knuffels, beren, optocht, muziek in de straat, het weer, kabouters en reuzen, sprookjes, feesten, het verkeer, Sinterklaas en Kerst, dieren, seizoenen.
  • Voor groep 3-4 gaat de muzikale verkenning verder met onderwerpen uit de ruimere omgeving van de kinderen. Onderwerpen uit groep 1 en 2 komen soms weer aan de orde op een hoger niveau. Nieuwe onderwerpen zijn bijvoorbeeld: onze wijk of in het dorp, de fanfare, heksen en tovenaars, fantasie, dieren, op reis met de trein, avonturen, drummen.
  • In groep 5-6 speelt de muzikale verkenning van onderwerpen in op de veranderende belangstellingswereld van de kinderen. Onderwerpen uit de vorige groepen komen weer aan de orde, maar de kinderen ervaren veel nieuwe elementen waar muziek een specifieke rol vervult: verre landen, feesten, muziek uit verre landen, kleding, cowboys, kermis, ridders en jonkvrouwen, varen, insecten, ruzie, markt.
  • Voor de leerlingen in groep 7-8 is muziek altijd aanwezig. Via de media komen ze met veel verschillende soorten muziek in aanraking. Muziek op school sluit daarbij aan, maar geeft ook een verdieping in de muzikale beleving van de kinderen. Onderwerpen uit de lagere groepen komen vaak weer aan de orde, maar ook nieuwe muziekthema's als carnaval, de eindmusical, filmmuziek, ringtones, rap en liefde, oorlog en vrede, morgen en avond, verdriet, muziek op de computer, SMS-en /ringtones, natuur en milieu, liefde.
Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

De volgende opleidingen (o.m.) heeft Rene Schols met succes voltooid:

  • 2013 – 2015 | Conservatorium voor Muziek Maastricht | Bachelor of Music in Education – Docent Muziek
  • 1982 – 1988 | Conservatorium voor Muziek Maastricht | Gitaar – Docerend Musicus
In huis: de leerling als maker Met de culturele omgeving: de leerling als deelnemer Uit de grote wereld: de leerling als publiek Reflecterend vermogen Creërend vermogen Onderzoekend vermogen Muziek PO onderbouw PO bovenbouw School Theater Muzieklokaal