Logo Pit

Parkstad CultuurWeb laat jou kennismaken met partners van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de regio. Zoek gericht naar een culturele partner of laat je verrassen. Handig als leerkracht, icc’er of culturele instelling!

Historisch Goud - Thermenmuseum

Het Thermenmuseum vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. De gevarieerde collectie bestaat uit Romeinse voorwerpen uit en rondom Coriovallum: de Romeinse stad die onder Heerlen ligt. Bij ons kun je leren en beleven op een spannende en uitdagende manier. Een bezoek aan het Thermenmuseum levert een waardevolle bijdrage aan het omgevingsbewustzijn van leerlingen.

Waarvoor kunnen scholen hier terecht?

Bij het Thermenmuseum kun je terecht voor een doorlopende leerlijn erfgoededucatie. Van de kleuterklassen tot aan het gymnasium: we hebben voor iedere klas een passend programma. Ons educatief aanbod is vakoverstijgend, lesstof vervangend en sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Tevens zijn er volop mogelijkheden voor co-creaties en maatwerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wellicht heb je het al gehoord: het Thermenmuseum wordt in de komende jaren vernieuwd! Over en bij het badhuis komt een nieuw gebouw met bijna een dubbele oppervlakte aan expositieruimte. Nieuwsgierig geworden naar het nieuwe museum? Bekijk hier (Nieuw Romeins museum bouwt mee aan de toekomst van Heerlen - Thermenmuseum) alvast wat impressies van het gebouw.

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden op 1 januari 2024. Vanaf dat moment sluiten de deuren van ons oude museum voor een geruime tijd. Ook tijdens onze sluiting bieden wij educatieprogramma’s aan. Houd hiervoor onze website in de gaten of neem contact met ons op.

Wat ervaren kinderen bij een bezoek aan jouw instelling?

Onze museumlessen en workshops zijn zo opgebouwd dat de leerling ruimschoots aan de slag gaat met het onderzoeken van zijn of haar omgeving en het verleden daarvan. Door ons aanbod aan te sluiten op de belevingswereld van de leerling, het schoolcurriculum en de ontwikkeling van het kind bieden wij de leerlingen een inspirerend en betekenisvol bezoek. Tijdens een bezoek aan het Thermenmuseum gaat de leerling aan de slag met de volgende competenties:

Reflecterend vermogen
- De leerling verwoordt zijn eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.
- De leerling verwoordt wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is.

Creërend vermogen
- De leerling maakt zich een voorstelling van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
- De leerling geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën.

Onderzoekend vermogen
- De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
- De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
- De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.

Wat is jouw expertise of specifieke kwaliteit?

Onze expertise is erfgoededucatie. Erfgoed vertelt ons wat ons verleden is, wie we zijn en wat ons met elkaar verbindt. De verhalen over erfgoed brengen ons in aanraking met voorwerpen, monumenten, musea en archieven. Het doel van erfgoededucatie hoeft niet altijd de kennis over erfgoed te zijn. Erfgoeddidactiek blijkt een goed middel te zijn om samenwerkend en onderzoe-kend leren vorm te geven.

Voor het basisonderwijs beschikken wij over een complete doorlopende leerlijn. Al onze museumlessen worden gegeven door een professionele museumdocent die kwalitatief en inhoudelijke goede begeleiding biedt. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn er ook voldoende mogelijkheden: neem hiervoor contact met ons op.

Uit de grote wereld: de leerling als publiek Reflecterend vermogen Onderzoekend vermogen Erfgoed PO onderbouw PO bovenbouw VO Museum