Logo Pit

Dansen met Sophie

In deze cursus ontdek je dat dat dans meer is dan passen onthouden. Het is een waardevol middel om respect, samenwerking en acceptatie te bevorderen. Zelfs zonder danservaring kan het als krachtig pedagogisch instrument worden geïntegreerd.

In deze cursus leer je dat dans meer is dan pasjes leren, onthouden en perfectioneren. Je kunt het ook inzetten als een waardevol middel om groepen te begeleiden in het ontwikkelen van wederzijds respect, samenwerking en acceptatie. Je zult ervaren dat dans een krachtige bewegingsvorm is die op individueel niveau bijdraagt aan emotionele expressie, zelfvertrouwen, reflectie en onderzoek.

Voor wie?
Een geruststellende boodschap voor degenen die zichzelf niet als dansers beschouwen: je hoeft niet 'te kunnen dansen' om dans als effectief middel in jouw onderwijspraktijk te integreren. Er is geen startniveau vereist, enkel de wil om dans als krachtig pedagogisch instrument te omarmen. En ook ‘ruimtegebrek in de klas’ hoeft geen excuus te zijn!

Doel
Je zult ontdekken dat de vermeende drempel om met een klas te dansen eigenlijk niet bestaat. Iedereen beweegt, maar zijn we ons bewust van de kracht die dans als vorm van taal kan hebben? Je gaat ervaren hoe je door middel van dans en beweging de algehele ontwikkeling van een individuele leerling of groep kunt stimuleren, en hoe deze ontwikkeling op een zinvolle manier kan worden beoordeeld.

Praktische gegevens
Data: nog te plannen
Duur: 3 x 1,5 uur
Locatie: in overleg
Culturele aanbieder: Sophie Everaerts

Aanmelden
Meer informatie of aanmelden via e-mail

* De cursus wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met kwaliteit in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarom betaalt Pit Cultuurwijzer de kosten van de cursus voor alle leerkrachten en onderwijsassistenten uit de regio Parkstad.