Logo Pit

Lesbrief 14

Een wervelende storm in je klas aan de hand van boek 'De reis van Raaf en Papegaai', waarbij de koppeling met WO-thema's gelegd kan worden. 

Onze culturele partners hebben verschillende lesbrieven ontwikkeld die jou en je leerlingen uitdagen om te reflecteren, te onderzoeken en te creëren met kunst en cultuur. Deze lesbrieven zitten boordevol creativiteit met verschillende disciplines en doelen, dus voel je vrij en gebruik ze in je klas!


In deze opdracht lees je eerst twee hoofdstukken uit het boek 'De reis van Raaf en Papegaai' en daarna ontdekken de leerlingen zelf hoe ze windhozen en waterhozen kunnen laten ontstaan.

Praktisch

  • De activiteit is bedoeld voor de midden- en bovenbouw
  • De discipline waarmee jullie aan de slag gaan is literatuur en experimenteren (begrijpend lezen)
  • De activiteit duurt ongeveer 1 lesuur
  • Jullie hebben naast de lesbrief een laptop nodig, een glazen pot of plastic fles, (Baby)Olie, Kleurstof (blauw is het leukste), een kleine Raaf of Papegaai, geknipt uit plastic.

Download de lesbrief hier.