Logo Pit

6 januari 2021

Projectplan CmK3 2021-2024

Je kunt planten niet dwingen om te groeien. Je kunt wel de juiste condities voor groei creëren. Dat is wat Pit Cultuurwijzer in de periode 2017-2020 (CmK2) heeft gedaan, en dat is ook wat Pit Cultuurwijzer gaat voortzetten in de periode 2021-2024 (CmK3). Met trots presenteren wij jullie dan ook het projectplan voor de komende vier jaar. Dit projectplan is de stek waaromheen Pit Cultuurwijzer het vervolg van de groei vorm geeft.

Het plan omschrijft allereerst het belang van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor Parkstad, met aansluitend een terugblik. Daarna neemt het plan jou als lezer mee in de aanpak en werkwijze, de samenwerkingspartners en de planning zoals penvoerder SCHUNCK deze voor zich ziet voor CmK3.

Dit vierjarig CmK programma bouwt verder aan het groeiproces van zaaien, ontkiemen en verzorgen van CmK op scholen in Parkstad. Het behelst coaching, scholing, werkgroepen en een online platform waarmee scholen en het culturele veld in Parkstad vanuit hun eigen visie de kwaliteit van cultuureducatie kunnen verbeteren. Het uiteindelijke doel is om vanuit de eigenheid van iedere school een duurzame verankering van CmK te bereiken, zodat alle kinderen in Parkstad optimaal worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Immers; “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” (Aristoteles).

Ons projectplan lees je hier.