Logo Pit

18 mei 2021

Wat speelt er op de school, met: Sven van der Linden

Sven van der Linden (31) is sinds dit schooljaar directeur van Basisschool de Vlieger in Hoensbroek. Voorheen was hij al werkzaam als locatieleider en groepsleerkracht en kent de wijk, de school en de leerlingen dus door en door.

Hoi Sven, kun je kort iets vertellen over de school waar je werkt?

Basisschool de Vlieger heeft zo’n 170 tot 180 leerlingen en ligt in de wijk Maria-Gewanden in Hoensbroek. De wijk heeft een wisselende groepssamenstelling en populatie. De leerlingen die bij ons op school zitten hebben het thuis niet altijd even gemakkelijk, vaak zijn er financiële problemen. Cultuur is er dan ook zeker niet vanzelfsprekend. Vanuit de leerlingen is er een grote zorgvraag, waardoor ook kinderen uit andere wijken en gemeentes naar onze school komen, aangezien wij deze zorg ook kunnen bieden. We kunnen écht het verschil maken. De ouders doen enorm hun best, maar het lukt niet altijd even goed. Wij zijn daarom niet alleen een meerwaarde voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders.

Wat is jouw rol op deze school?

We hebben een geweldig team en delen met z’n allen dezelfde visie. Als er zaken of projecten lopen, dan worden deze met elkaar gedragen. Het is mijn taak om het voorwerk te verrichten en ondersteuning te bieden, waarna de docenten het uitvoerende werk doen.

Wat doet de school aan cultuureducatie?

Wij vinden het heel belangrijk dat we onze leerlingen een verbrede blik aanbieden op de maatschappij. Er is meer dan de school, het gezin waarin je opgroeit of Kasteel Hoensbroek. De meeste leerlingen kennen het kasteel wel van buiten, maar niet vanbinnen. Samen met Pit Cultuurwijzer hebben we een lessencyclus ontworpen, zodat we onze leerlingen op een ultieme manier eigen kunnen maken met cultuureducatie. Zo komen ze nu op plekken in het kasteel die ze normaal gezien niet zouden zien en ontdekken. Als school dragen we bij door meer de diepte in te gaan. Als wij als school ergens een meerwaarde in zien voor onze leerlingen, dan willen we hiervoor gaan. We werken ook samen met de ABN-AMRO Foundation. Zo zijn we 1,5 jaar geleden met een bus vol kinderen naar het Circus Theater in Scheveningen gegaan om de musical Anastacia te zien. De leerlingen praten hier nog vaak over. Scheveningen, het strand en het indrukwekkende theater hebben een grote indruk op ze gemaakt.

Waarom vind jij cultuureducatie belangrijk?

Voornamelijk omdat je maatschappelijke blik vergroot en verbreed wordt. Cultuur is heel mooi omdat het je op andere gedachten kan brengen, je op een andere manier naar zaken laat kijken en daarnaast ook je visie kan veranderen. Je gaat meer de diepte in.

Hoe komt een culturele activiteit tot stand?

We hebben korte lijntjes met Pit Cultuurwijzer. Onze contactpersoon is intermediair Julie. Zij kent de school goed en wij kennen Julie goed. We weten elkaar te vinden. Als er een aanbod voorbijkomt dat voor De Vlieger geschikt is, trekt zij bij ons aan de bel en andersom gebeurt dit hetzelfde. Als het om breder cultuuraanbod gaat, komen er dagelijks dingen voorbij en maken we daarin als school de overweging waar we wel en geen gebruik van maken.

Wat vind jij de leukste activiteit die georganiseerd is?

De lessencyclus die voor Kasteel Hoensbroek wordt ontwikkeld, is een groot succes. Tijdens de activiteit gaan we met een aantal groepen naar het kasteel en per klas komt een andere kamer van het kasteel aan bod. Zo zien de leerlingen in de eetkamer een prachtig gedekte tafel in de stijl en de tijd van het kasteel. Ze zien dan hoe het vroeger was en leren iets over etiquette en gebruiken. Op school werken we verder aan het thema door ze zelf een tafel te laten dekken en koppelen het op deze manier aan de praktijk. Met drie partijen tegelijk draag je hierbij hetzelfde uit, Kasteel Hoensbroek, Pit Cultuurwijzer en onze school. Deze lessencyclus is voor onze leerlingen zo geschikt, omdat we mee mochten denken over wat wij voor onze leerlingen belangrijk vinden.

Wat zou je op het gebied van cultuureducatie nog heel graag met de school willen bereiken?

Ik gun onze leerlingen dat ze meer van de cultuur van Heerlen kunnen zien en ontdekken. Heerlen heeft zoveel te bieden op cultureel vlak, maar op dit moment is dat niet altijd even toegankelijk voor onze leerlingen. Ouders hebben niet altijd een auto en openbaar vervoer is niet altijd een optie. Zo wilden we graag naar de tentoonstelling van Aad de Haas in Schunck, maar was het niet mogelijk om het vervoer ernaartoe te regelen. Dat zijn moeilijke kwesties. Ik hoop dat in de toekomst voor onze leerlingen geregeld kan worden dat ze meer gebruik kunnen maken van het uitgebreide cultuuraanbod dat de gemeente Heerlen te bieden heeft. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het regelen van busvervoer voor onze leerlingen. Het is belangrijk dat kinderen hun eigen omgeving leren kennen en ontdekken wat die omgeving te bieden heeft.