Logo Pit

28 april 2021

Interview van de maand met: Eddy Thonon

Eddy Thonon (28) is sindskort officieel werkzaam bij SCHUNCK. Eerder was hij er al ruim 5 jaar actief als freelancer in de museumeducatie, verzorgde rondleidingen in musea en gaf workshops op scholen. Deze werkzaamheden voerde hij o.a. uit in het kader van de tentoonstellingen die bij SCHUNCK georganiseerd werden. Sinds afgelopen januari is hij in vaste dienst als educatiespecialist voortgezet onderwijs. Hierbij is hij de schakel tussen de VO scholen en SCHUNCK en zorgt hij ervoor dat alles georganiseerd wordt. Als er tentoonstellingen zijn, bezoekt Eddy bijvoorbeeld de scholen en nodigt hij ze uit om te komen kijken. Naast zijn werk bij SCHUNCK werkt Eddy ook bij Huis voor de kunsten Limburg als adviseur beeldende kunst. Hier is hij de contactpersoon voor alles wat er op zowel amateur als professioneel niveau gebeurt op het gebied van de beeldende kunst in Limburg.

Eddy’s doel: “Ik heb een passie voor beeldende kunst. Ik ben afgestudeerd aan de Kunstacademie van Maastricht als ‘docent beeldende kunst en vormgeving’. Ik kom uit een gezin waar kunst niet direct een grote rol speelde. Die ambitie had ik zelf echter wel. Ik vind het prachtig dat ik de nieuwe generatie de mogelijkheid kan bieden om al vanaf jonge leeftijd in aanraking te komen met kunst en cultuur en dat ik hier door mijn werk een persoonlijke bijdrage aan kan leveren”.

Eddy, wat vind jij het leukste aan je werk?

Vanuit het Huis voor de kunsten Limburg zijn er veel ideeën en projecten van mensen die beeldende kunst projecten willen organiseren. Daarbij vind ik het heel leuk om die mensen te ondersteunen en om te zien dat hun plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Voorheen, toen ik in de museumeducatie zat, vond ik het prachtig om een klas mee te kunnen nemen naar een tentoonstelling. Samen met de kinderen keek ik dan naar wat er schuilging achter kunst. Je houdt eigenlijk een soort spreekbeurt, waarbij je met de kinderen in gesprek gaat. Ik word er heel blij van als een van de kinderen daarna bijvoorbeeld zegt: ‘Als ik nou zelf een keer terug zou willen komen, wat kost dat dan?’. Hieruit blijkt dat je kinderen enthousiast hebt gemaakt met je verhaal. Hoe klein je rol ook is, je hebt een zaadje geplant dat later misschien tot wasdom komt.

Welke ervaring op het gebied van cultuureducatie heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

Op de basisschool had ik een groepsleerkracht in groep 8 die me altijd bij is gebleven. Vaak liet hij iets horen of zien, muziek, of een film, of beeldende kunst. Hij gaf een inleiding bij het onderwerp, waarna we er in de klas over in gesprek gingen. Sommige momenten zal ik mij altijd blijven herinneren. Zo liet hij het nummer ‘Conquest of Paradise’ horen. Hij gaf tekst en uitleg over de artiest en de muziek. Elke keer als ik dit nummer hoor, zit ik weer opnieuw in de klas. Datzelfde geldt voor ‘Meneer de president’ van Boudewijn de Groot. Stuk voor stuk lazen en luisterden we de coupletten. We bespraken deze en discussieerden erover, voor zover dat gaat met kinderen van die leeftijd. Ik heb een collectie platen van Boudewijn de Groot en ik heb een sterk vermoeden dat mijn interesse hiervoor in groep 8 is aangewakkerd. Het hoeft allemaal niet zo aangrijpend te zijn. Vaak is het net die ene confrontatie met iets of iemand, waar je dan vervolgens je hele leven aan terug kunt denken.

Op welke manier heb jij te maken met Pit Cultuurwijzer?

Ik heb de transitie meegemaakt vanuit het prille begin, toen culturele instellingen enkel het cultuuraanbod naar de scholen brachten. Daarbij was er destijds nog weinig dialoog. Dat is tegenwoordig wel anders. Er wordt veel effort in scholen gestoken en gekeken naar wat er aan de leerling meegegeven kan worden op het gebied van cultuureducatie. Vanuit SCHUNCK en Historisch Goud ben ik op meerdere manieren betrokken geweest bij Pit Cultuurwijzer. Ik ben aanwezig op veel netwerkbijeenkomsten en sessies die door Pit georganiseerd worden. Daarnaast heb ik vanuit Huis voor de kunsten Limburg een collega die deelneemt aan het penvoerdersoverleg. Ook vanuit die pet ben ik betrokken geweest bij Pit Cultuurwijzer. Aan de ene kant ben ik dus veel betrokken bij de beleidsmatige kant en aan de andere kant werk ik bij SCHUNCK heel praktijkgericht. Dat is een hele mooie mix van werkzaamheden.

Welke boodschap wil jij aan kinderen meegeven op het gebied van cultuureducatie?

Ik denk dat ik het vooral belangrijk vind dat je je blijft fascineren en dat je je laat inspireren door alles om je heen. Dat je durft, dat je de mogelijkheid krijgt om in contact te komen met kunst en cultuur en dat je je open blijft stellen. Er zit altijd iets bij dat je leuk en tof vindt en wat je verder brengt.

Wat is jouw talent?

Ik ben snel geïnspireerd en makkelijk enthousiast te maken. Ik ben veel bezig met beeldende kunst en muziek. Ik bespeel dan ook veel muziekinstrumenten. Door COVID-19 zat ik veel thuis en heb ik mezelf twee nieuwe instrumenten aangeleerd, zoals de Indiase sitar en de Turkse saz. De saz is een luit-achtig instrument. Ik kwam op facebook iemand tegen die dat speelde en zodoende ben ik dat maar gewoon gaan proberen. Ik denk dat het een beetje kunstenaar eigen is om er veel interesses en hobby’s op na te houden. Dat is tegelijkertijd mijn talent en mijn valkuil.