Logo Pit

21 oktober 2021

Wat speelt er op de school, met: Barbara Colson

Barbara Colson is leerkracht op de Schatgraver in Landgraaf. Hier geeft zij alweer zo’n 6 jaar les in de onderbouw, aan groep 1 en 2. Twee jaar geleden begon ze met de cursus cultuurcoördinator, een taak die ze binnen school samen met een collega op zich neemt.

Hoi Barbara, kun je kort iets vertellen over de school waar je werkt?

De Schatgraver is een grote school met 400 leerlingen. We hebben een voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. We zijn een gezonde basisschool, wat inhoudt dat we voor onze leerlingen bewegingsactiviteiten organiseren en dagelijks het tussendoortje en de lunch verzorgen. Door corona hebben we dit tijdelijk stop moeten zetten, maar gelukkig zijn de beweegactiviteiten al een tijdje opgestart en gaan we na de herfstvakantie weer van start met de gezonde lunch. 5 jaar geleden zijn we begonnen met de gezonde basisschool, in samenwerking met Universiteit Maastricht. We merkten al snel dat dit een positief effect op onze kinderen had. Het heeft invloed op het gewicht, kinderen werden positiever en gingen beter samenwerken. Er werd zelfs minder ruzie gemaakt. Persoonlijk denk ik dat dit komt doordat er gezamenlijk spelletjes gedaan worden tijdens de bewegingsactiviteiten en dat deze spellen ervoor zorgen dat kinderen op een andere manier met elkaar in aanraking komen. Spellen hebben regels en afspraken, en daar moet iedereen zich aan houden. Het positieve effect is dus niet enkel lichamelijk maar ook psychisch. Daarbij schept samen eten in een groep een bepaald saamhorigheidsgevoel.

Wat is jouw rol op deze school?

Vanuit allerlei invalshoeken probeer ik de kleuters van 4 en 5 jaar in hun ontwikkeling te helpen. Zowel op motorisch, cognitief als sociaal emotioneel vlak. Sinds een jaar of 2 wordt de methode 4x wijzer gebruikt waarin o.a. cultuureducatie een plek krijgt. Samen met de werkgroep heb ik de taak om 4x wijzer en cultuur te integreren binnen de school.

Wat doet de school aan cultuureducatie?

Wij zijn een doorlopende lijn van cultuureducatie binnen de school op aan het zetten. Op dit moment nemen we als school deel aan een deskundigheidsbevorderingsprogramma. We zijn gestart met technieken, die weer ingebouwd zijn in thema’s. Technieken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het gebruik van een potlood, of hoe om te gaan met weven en borduren. Hierin worden we begeleid door de VAZOM (Vrije Akademie Parkstad).

Waarom vind jij cultuureducatie belangrijk?

Op deze manier komen kinderen in aanraking met kunst en cultuur. Zo kunnen ze zich identificeren en ontdekken ze hun talent: wat vind ik fijn en wat kan ik goed? Ze zijn creatief bezig en kunnen al hun zintuigen inzetten. Ook vind ik het belangrijk dat ze hun gevoelens kunnen uiten. Via kunst en cultuur kan dat op allerlei manieren. Het is een kwestie van uitproberen, kennis opdoen, samenwerken en samen beleven.

Hoe komt een culturele activiteit tot stand?

Dat doen we nu door middel van de methode ‘4x Wijzer’. Deze werkwijze is nog vrij nieuw voor ons. Aan de thema’s van deze methode worden culturele activiteiten gekoppeld en dat gaat door middel van opdrachtkaarten die we verstrekt krijgen via VAZOM. De technieken die we leren worden hierin opgenomen. De begeleiders vanuit VAZOM zijn de deskundigen op het gebied van kunst en cultuur.

Wat vind jij de leukste activiteit die georganiseerd is?

Wegens corona is er de afgelopen 1,5 jaar veel stil blijven liggen, wat ik ontzettend jammer vind. We konden niet naar musea of het theater met de leerlingen. Daarnaast kon co-teaching niet plaatsvinden, omdat externen de school niet in mochten komen. Ook kon er niet groepsdoorbrekend gewerkt worden (waarbij leerlingen in groepjes werken op basis van leerprestaties) in verband met besmettingsgevaar. In het verleden hebben we bij de Kinderboekenweek een keer het thema ‘Feest’ gehad. Dat was geweldig. Met alle klassen hebben we een hele lange feesttafel gemaakt, waar iedere leerling aan bijdroeg. Uiteindelijk werd met iedere bouw aan deze mooie gedekte tafel feest gevierd. Dit was een van de mooiste ervaringen die ik in mijn hele onderwijs carrière heb meegemaakt.

Wat zou je op het gebied van cultuureducatie nog heel graag met de school willen bereiken?

Ik zou graag zien dat er een doorlopende lijn komt voor alle groepen. Dat we in elk thema dat we behandelen een stuk cultuur kunnen laten terugkomen en creatief bezig kunnen zijn. Dan gaat het echt leven en worden ook de kinderen die dat creatieve misschien helemaal niet zo leuk vinden erin meegenomen. Het zou een hele happening moeten worden: samenwerken, technieken behandelen, creatief denken en het allerbelangrijkste: plezier voor iedereen!