Logo Pit

26 september 2018

Start ICC- cursus in Parkstad

Er bleek op vele scholen in Parkstad behoefte te zijn aan een gecertificeerde Interne Cultuurcoördinator (ICC’er). Daarom zijn we op woensdag 19 september met de cursus ICC’er op de locatie SCHUNCK gestart. De groep deelnemers bestaat uit 16 enthousiaste leerkrachten uit het basisonderwijs. De cursus wordt verzorgd door Vivian Knols vanuit de Nieuwste Pabo.

Na 8 woensdagmiddagen ontvangen de deelnemers een certificering volgens de richtlijnen van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). We wensen de cursisten veel succes!