Logo Pit

1 oktober 2018

Pit groeit!

Bassischool An d’r Put in Landgraaf is de 30e school die meedoet aan het traject van De Cultuur Loper. Ze zijn enthousiast om snel te starten met stap 1 en 2 onder begeleiding van onze intermediair.

Inmiddels nemen 32 bassischolen deel aan het groeitraject van Pit Cultuurwijzer. Een van deze scholen, namelijk de Vrije School Heerlen, in samenwerking met SCHUNCK Muziek & Dans heeft een co-creatie ontwikkeld rondom een schoolorkest. Lees meer bij ervaringen.
De aanvraag voor een traject voor deskundigheidsbevordering bij Bassischool Blokkenberg in samenwerking met de Vazom is gehonoreerd door de klankbordgroep. Binnenkort start dit traject.