Logo Pit
Meer
Actueel

Parkstad is een regio vol creativiteit. Met een bijzonder rijk en levendig cultureel aanbod. Dat presenteren we hier. Samen met onze activiteiten en events voor scholen.

Toon alles Nieuws Evenementen Interviews Overige

Interview van de maand met: John Gubbels

John Gubbels (58) is opgegroeid in de muziekwereld. Hij zat al jong bij de harmonie en ging vandaaruit naar het...

Lees meer

Projectplan CmK3 2021-2024

Je kunt planten niet dwingen om te groeien. Je kunt wel de juiste condities voor groei creëren. Dat is wat...

Lees meer

Monitoringrapport 2020

Penvoerder SCHUNCK heeft voor Parkstad Limburg in de periode 2017-2020 met Pit Cultuurwijzer uitvoering gegeven aan het ontwikkelingstraject Cultuureducatie met...

Lees meer

Wat speelt er op de school, met: Claudia Gooren

Claudia Gooren (43) is werkzaam op Basisschool de Schakel in Heerlen en is leerkracht van groep 3. Op deze school...

Lees meer

Interview van de maand met: Hanneke Suilen-Hendriks

Hanneke Suilen - Hendriks (57) werkt bij het Huis voor de Kunsten Limburg als adviseur cultuureducatie. Van huis uit is...

Lees meer

Nog vier jaar extra impuls voor cultuureducatie in Parkstad!

Vier jaar geleden startte SCHUNCK als penvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de regio Parkstad. Om...

Lees meer