Logo Pit
< Terug naar overzicht

29 oktober 2020

Nieuwe cursus Grondstof

In januari start een nieuwe cursus Grondstof voor professionals uit het culturele veld? Doe jij met ons mee?

Als cultuuraanbieder heb jij de grondstoffen in huis om kinderen anders naar de wereld te laten kijken. Daarom ben jij een onmisbare partner om te helpen bouwen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in Parkstad. Om jouw educatieve aanbod nog beter aan te laten sluiten bij het onderwijs, organiseren wij een nieuwe editie van de cursus Grondstof. Hier nodigen we je graag voor uit.

Tijdens de cursus word je meegenomen door alle veranderingen die binnen cultuureducatie op scholen plaatsvinden. En je maakt kennis met het traject van De Cultuur Loper. Dit traject gebruiken wij om cultuuronderwijs op school te stimuleren door samen een duidelijke visie op cultuuronderwijs te formuleren. Aan het einde van de cursus ben je volledig op de hoogte van de actuele stand van zaken rondom cultuuronderwijs op scholen in Parkstad en weet je hoe je hier met jouw aanbod op in kunt spelen.

Voor wie?

De cursus is vooral bedoeld voor zzp’ers in het culturele veld en educatief medewerkers van culturele instellingen die uitvoerend met leerlingen werken. Per instelling nodigen wij maximaal twee deelnemers uit.

Wat?

De competenties cultuureducatie (onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen) vormen het uitgangspunt binnen de cursus. Tijdens doe- en ervaringsbijeenkomsten onderzoek je wat deze competenties kunnen betekenen voor jou als culturele aanbieder, en voor je eigen aanbod. De uitkomsten hiervan toets je tijdens een aantal bijeenkomsten waarbij ook icc’ers (interne cultuurcoördinatoren) uit het onderwijs aansluiten.

Wanneer? 

donderdag 28 jan 2021: 9.30 - 12.30 uur
donderdag 11 feb 2021: 9.30 - 12.30 uur
donderdag 11 maart 2021: 9.30 - 12.30 uur
woensdag 7 april 2021: 14.00 - 17.00 uur
donderdag 29 april 2021: 9.30 - 12.30 uur
woensdag 26 mei 2021: 14.00 - 16.00 uur

Waar?

De locaties worden nog bekendgemaakt, maar zullen zich in Parkstad bevinden.

Kosten?

Aangezien de cursus wordt georganiseerd door Pit Cultuurwijzer en past binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), is deelname aan de cursus gratis. Na inschrijving volgt een intakegesprek waarin de verwachtingen worden afgestemd.

Door wie?

De cursus is ontwikkeld door IDKR8, in opdracht van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. De cursusleidsters zijn Lobke Meekes en Marcelle Hilgers.

Meer dan 20 collega-cultuuraanbieders gingen je al voor. Doe jij komende cursus met ons mee zodat jouw activiteiten beter aansluiten bij de vraag van het onderwijs? Meld je dan aan bij Patrick Letterle; patrick.letterle@pitcultuurwijzer.nl. Bij hem kun je ook terecht met al je vragen.