Logo Pit
< Terug naar overzicht

21 oktober 2020

Interview van de maand met: Simoon Hanssen

Simoon Hanssen (37) werkt als zelfstandige in de cultuursector. Ze houdt zich bezig met publiek, musea en erfgoed. Ze maakt programma’s rond tentoonstellingen voor het onderwijs, geeft rondleidingen, begeleidt projecten en ontwikkelt leerlijnen voor scholen.

Simoons doel: “Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind dat alle kinderen en andere mensen in Parkstad of waar dan ook in aanraking komen met cultuur. Zo help ik kinderen een bredere blik op de wereld te krijgen. Cultuur kan een waardevolle invloed hebben op je leven, maar is niet voor iedereen toegankelijk. Ik probeer zaadjes te planten. Of zo’n zaadje gaat kiemen en groeien weet ik niet, maar als er niet gezaaid wordt weet je zeker dat er niets gebeurt. Hoe meer mensen ik hierin kan betrekken hoe beter.”

Simoon, wat vind jij het leukste aan je werk?

Projecten bedenken; je verdiepen in een tentoonstelling of een ander onderwerp en dit zo goed mogelijk proberen te verbinden met de doelgroep. Bedenken wat hen het meest aanspreekt, van welke kant je het het beste kan aanvliegen en wat je uiteindelijk wilt bereiken. Maar ook de wensen van een school of van een docent zijn belangrijk; wil de school actief betrokken zijn, durven docenten leerlingen te laten experimenteren of moet je docenten hierin begeleiden. In de praktijk moet blijken of wat je bedacht hebt lukt en of het werkt zoals je hoopte. Het is heel mooi om te zien hoe bij een klas de radertjes beginnen te draaien als ze in het museum zijn en als je ziet dat ze zich de kunstwerken eigen maken. Soms werken bepaalde dingen niet, dan moet je die aanpassen en bijstellen. Maar als je ziet dat het wel werkt, dan is dat heel cool.

Welke ervaring op het gebied van cultuureducatie heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

Dat zijn veel verschillende dingen, maar ik denk dat de reacties van mensen - jong en oud - me het meest bijblijven: docenten die tijdens een rondleiding versteld staan van de reacties van hun eigen leerlingen, kinderen die in het museum ineens uitblinken terwijl ze in de klas ‘lastig zijn’ of mensen die door een rondleiding of gesprek in het museum ineens een dieper begrip of gevoel bij een kunstwerk of kunstenaar krijgen, dat zijn bijzondere momenten. Maar ook kleine dingen, zoals dat ene jongetje dat nog nooit in een museum is geweest en mij na afloop omhelst en zegt dat hij het superleuk vond. Of die moeizame VMBO-klas die ‘het lang niet zo erg vonden dan gedacht.’ Dat klinkt misschien niet als een compliment, maar dat zijn lovende woorden van die doelgroep.

Op welke manier heb jij te maken met Pit Cultuurwijzer?

Als zelfstandige in de cultuursector werk ik samen met Pit om cultuureducatie op scholen verder te implementeren en om met de kennis en het budget dat Pit ter beschikking stelt museumbezoeken CmK-proof te maken. Op dit moment werk ik met een school die graag een doorlopende leerlijn erfgoed wil implementeren die specifiek gericht is op het erfgoed in de directe omgeving van de school. Daarnaast ga ik samen met SCHUNCK experimenteren met een online rondleiding door het museum. Het liefst willen we dat alle kinderen fysiek naar het museum komen, maar door de coronamaatregelen lukt dat nu niet. Is een online rondleiding een goed alternatief en hoe moet dat er dan gaan uitzien? Dankzij Pit kunnen we dit uitproberen.

Welke boodschap wil jij aan kinderen meegeven op het gebied van cultuureducatie?

Je kunt heel veel leren van kunst en cultuur; door naar dingen te kijken, verhalen te verzinnen, kunstwerken te maken en gewoon maar wat aan te klooien en uit te proberen. Daar leer je misschien nog wel meer van dan van rekenen of taal. Kinderen zijn heel creatief, als je dat kunt vasthouden en kunt blijven ontwikkelen dan heb je daar veel profijt van in je verdere leven.

Wat is jouw talent?

Ik ben creatief. Niet zozeer als maker, maar als bedenker. Thuis doe ik dat bijvoorbeeld met carnaval; ik bedenk het thema, de pakjes en alles wat daar leuk bij is. Zo doe ik dat ook in de keuken. Een recept is maar een leidraad. Veel leuker is het om van alles uit te proberen. Dat is wat ik in mijn werk ook doe.