Logo Pit

3 november 2020

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 Parkstad

CmK wil kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs dat hen plezier geeft en belangrijke culturele vaardigheden leert. Dat is waarom de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het leven is geroepen.

Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, heeft de minister van OCW de CmK regeling voor 4 jaar verlengd, tot 2024. In de regio Parkstad zal Pit Cultuurwijzer hier wederom praktische invulling aan geven. In de afbeelding hiernaast presenteren wij ons plan voor de komende vier jaar.

Factsheet CmK 2021 2024