Logo Pit

27 juli 2021

Jaarverslag 2020

Door de uitbraak van het coronavirus, was 2020 een jaar van accepteren, meebewegen, anticiperen en kansen zien. Maar het was ook een jaar van geduld, frustratie, zoeken en een luisterend oor bieden. Pit Cultuurwijzer heeft met alle partners in zowel het onderwijs als het culturele veld gezaaid waar het kon, gegroeid waar mogelijk en stilgestaan als een dikke eik waar wenselijk.

Deze periode gaf een nieuwe, vaak efficiëntere manier van werken en toonde bovendien dat Pit Cultuurwijzer creatief en flexibel kan inspelen op plotseling ontstane uitdagingen. Ook ontstonden er nieuwe initiatieven.

2020 was ook het jaar waarin het team van Pit Cultuurwijzer parallel aan de CmK2 periode druk bezig is geweest met de CmK3 aanvraag (2021-2024). Hiervoor heeft Pit Cultuurwijzer de monitoring van 2020 gecombineerd met het ophalen van input voor CmK3. Pit Cultuurwijzer heeft hierdoor kritisch naar zichzelf en haar omgeving gekeken om de juiste vervolgstappen te zetten voor de nieuwe periode, zonder de aandacht te verliezen voor de huidige periode.

We nemen u dan ook graag mee in de ontwikkelingen van afgelopen jaar. Bekijk hier het jaarverslag van 2020.