Logo Pit
< Terug naar overzicht

14 oktober 2020

De regeling voor SamenDOOR!2 is er!

De regeling SamenDOOR! voor muziekonderwijs krijgt in schooljaar 2020-2021 een vervolg. maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn

SamenDOOR!2 maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn. Daarbij is de regeling voor schooljaar 2020-2021 ruimer en nog laagdrempeliger dan de vorige edities en is niet alleen voor het primair- en voortgezet onderwijs in te zetten, maar ook (en dat is nieuw!) voor het speciaal onderwijs SO-SBO-SVO dat muziekonderwijs een ‘boost’ wil geven.

Bekijk voor meer informatie en het aanvragen van de SamenDOOR! 2 regeling de website van DOOR! via de link: http://www.doormuziek.nl/samendoor-2-regeling-schooljaar-2020-2021

DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg van het Huis voor de Kunsten Limburg, de LBM, LBT en VNK-Limburg hebben deze subsidieregeling met zorg samengesteld.