Logo Pit

12 januari 2022

Wat speelt er op de school, met: Esther Donners

Esther Donners werkt sinds 1999 in het onderwijs en geeft sinds 2003 les op het Broekland College in Hoensbroek als handvaardigheidsdocent. Het Broekland College is voornamelijk een school voor de theoretische leerweg, maar heeft ook HAVO klassen in de onderbouw. Naast handvaardigheid geeft Esther ook CKV aan de derde klas.

Hoi Esther, kun je kort iets vertellen over de school waar je werkt?

Het Broekland College is vier jaar geleden begonnen met onderwijsvernieuwing. Van daaruit zijn verschillende projecten ontstaan. We vinden het heel belangrijk om een leerling klaar te stomen voor de maatschappij waarin het straks terecht komt. Op dit moment hebben we een nieuwe rector wat zorgt voor verschillende veranderingen binnen de school. Zo krijgt de school een nieuwe look en wordt alles geverfd en gepimpt. We hebben ongeveer 440 leerlingen, maar willen graag meer leerlingen aantrekken omdat we een kleine terugloop hebben gezien. De culturele achtergrond van onze leerlingen is heel divers, wat soms voor verschillende uitdagingen zorgt. Leerlingen krijgen van huis uit niet altijd de gewenste bagage mee waardoor wij als docenten echt moeten blijven zoeken hoe we ze kunnen motiveren en naar het niveau kunnen tillen dat ze vaak heus wel aan kunnen.

Wat is jouw rol op deze school?

Naast het lesgeven begeleid ik ook de kunst en cultuur uren. Zo krijgen de brugklassers op maandagmiddag extra cultuururen, waar ik dan de praktische zaken voor regel, zoals het boeken van verschillende workshops. Je wilt leerlingen graag met meer kunstdisciplines in aanraking laten komen, dan alleen muziek en handvaardigheid. We proberen daarbij niet alleen op school te blijven, maar er ook met leerlingen op uit te trekken. Dit doen we met de derdejaars bij het vak CKV.

Wat doet de school aan cultuureducatie?

Naast de muziek en handvaardigheidslessen wordt cultuuronderwijs ook gegeven tijdens de kunst en cultuururen en de projecten. Pit Cultuurwijzer heeft ons geholpen om uit te vinden hoe we cultuuronderwijs goed kunnen waarborgen binnen de school. Daarom zijn we er een andere invulling aan gaan geven. We zorgen ervoor dat leerlingen eerst een introductieperiode doorlopen zodat er kennis gemaakt kan worden met verschillende kunstdisciplines, waarna ze een uiteindelijke keuze maken en dan bijvoorbeeld 11 weken lang oefenen aan een dansvoorstelling die ze uiteindelijk ook op kunnen voeren.

In de bovenbouw vinden we het vooral belangrijk dat leerlingen met andere culturen in aanraking komen en de maatschappij in gaan. Dit doen we met CKV en de MCP-groep (Multi Culti Positivo) door bijvoorbeeld naar het theater te gaan en daarbij te kiezen voor uiteenlopende voorstellingen. Een optreden van Ronnie Flex was daarin natuurlijk erg geslaagd, dat vond eigenlijk iedereen fantastisch. We zorgen dan dat ze niet alleen naar het optreden kijken, maar dat er ook een moment is voor een interview met Ronnie. Het is altijd wel een beetje een zoektocht naar wat past, maar tegelijkertijd geeft het veel voldoening als je merkt dat dat gelukt is.

Waarom vind jij cultuureducatie belangrijk?

Het is fijn als leerlingen ervaren dat het leuk is om dingen te maken en dat ze niet alleen maar met hun neus in de boeken hoeven te zitten. Kunst is niet alleen zomaar wat strepen verf op een doek, er zit een verhaal achter. Ik vind het belangrijk om ze dat mee te geven en ook dat ze zichzelf leren uiten doormiddel van kunst. Dat vinden ze wel echt moeilijk. Zo kiezen ze weinig voor dans of drama omdat ze zichzelf niet durven laten zien en moeten daarbij dus over de streep getrokken worden. Middels eigenaarschap proberen we ze daarin te stimuleren en ze de keuze te geven zodat ze echt iets kunnen kiezen dat bij ze past.

Hoe komt een culturele activiteit tot stand?

Samen met mijn collega’s kijk ik naar de opties die we hebben. Als we naar het theater gaan beslissen we soms zelf welke voorstelling we gaan zien en soms laten we die keuze ook bij de leerlingen. Als docenten kijken we ook naar wat we zelf leuk vinden. Bij het vak Aardrijkskunde kwam er een project over de mijnen. Dan ga je met een klas naar het mijnmuseum en regel je een interview met een oud-mijnwerker. Het is interessant om dat daarin te kunnen verwerken. Aan het einde van dit schooljaar start er een project over duurzaamheid en de inhoud hiervan willen we graag samen met Pit Cultuurwijzer in een co-creatie oppakken.

Wat vind jij de leukste activiteit die georganiseerd is?

Samen met SCHUNCK hebben we het project Museum in School vorm kunnen geven. Bij dit project kunnen leerlingen hun eigen museum inrichten, en maken ze eigen werk. Dit werd afgelopen jaar gedaan met ondersteuning van de bibliotheek van SCHUNCK. Het mooie daarvan was dat iedere leerling zijn eigen talent kan ontdekken. De ene leerling maakt graag werk, terwijl de ander veel liever een bezoeker begeleidt of de zelfgemaakte spullen verkoopt in de museumwinkel. Museum in School is een geslaagd project omdat daar veel facetten inzitten die aansluiten bij de eisen van de nieuwe leerweg in de bovenbouw. Ook was dit het eerste project dat we binnen de school hebben ontwikkeld en waar we dus erg trots op zijn.

Wat zou je op het gebied van cultuureducatie nog heel graag met de school willen bereiken?

Zelfstandig werken of onderzoek doen is voor onze leerlingen een hele grote uitdaging. We vinden het belangrijk dat ze dit gaan leren en dat ze ook in staat zijn om te reflecteren Ook dit pakken we met Pit Cultuurwijzer op door gedragsindicatoren voor leerlingen te formuleren. Ik wil dit graag in de nieuwe leerweg door laten lopen. Ook voor ons docenten is het een zoektocht hoe we dit zo goed mogelijk kunnen begeleiden. We denken dat we dit in kunnen richten door onder andere meer praktisch onderwijs aan te bieden en verschillende vakken ook samen te laten werken, waardoor het vakoverstijgend wordt. Deze zoektocht staat nog in de kinderschoenen, maar we zijn zeker op de goede weg!