Logo Pit

23 december 2020

Wat speelt er op de school, met: Claudia Gooren

Claudia Gooren (43) is werkzaam op Basisschool de Schakel in Heerlen en is leerkracht van groep 3. Op deze school komen diverse culturen samen. Er is een grote diversiteit qua achtergrond, behuizing, kennis en kunde.


Helaas heeft ons het bericht bereikt dat Claudia in januari 2021 overleden is. Uit respect voor haar en haar werk hebben wij besloten om dit interview met haar, dat in december 2020 plaats vond, toch op onze website te laten staan.


Hoi Claudia, kun je kort iets vertellen over de school waar je werkt?

Onze kinderen leren niet alleen voor een toets, maar ook voor het leven. Het is heel leuk om met deze kinderen te werken. What you see is what you get. Iedere dag is anders en als het goud is, is het blinkend goud. Het is heel dankbaar werk en dat is ook de reden dat ik dit werk op deze school al zo lang doe.

Wat is jouw rol op deze school?

Het is heerlijk om de kinderen in groep 3 nieuwsgierig en enthousiast te krijgen voor leren. Je krijgt kleuters binnen en je levert schoolkinderen af. Het is fijn om schoolthema’s en bijvoorbeeld rekenen en taal tot leven te brengen door de vakken te combineren. Ze onthouden de dingen beter als er een verhaal achter zit.

Als het thema ‘dieren’ is, vind ik het mooi om daar een prentenboek bij te pakken. De tangramkat is dan een ideaal boek om rekenen, taal en creatief te combineren. Aan het eind van zo’n rekenles over tangrammen maken we van die tangrammen dieren.

Bij het aanleren van de letter H heb ik het woord ‘haar’ gebruikt en een ‘gekke haren dag’ georganiseerd. Het is heel leuk om te zien met welke creaties kinderen dan naar school komen. Door zoiets vergeten ze die letter niet meer.

Wat doet de school aan cultuureducatie?

Toen we in aanraking kwamen met Pit Cultuurwijzer hebben we een traject gedaan om te komen tot een visie op cultuureducatie. De timing was goed, want deze liep gelijk met een nieuwe schoolplanperiode waardoor we cultuur goed op de kaart konden zetten. Pit Cultuurwijzer begeleidt heel goed. Ze helpen je met een ambitiegesprek: wie zijn de kinderen, hoe zien ze eruit, wat hebben ze nodig en wat betekent dat voor onze school? Pit Cultuurwijzer maakt gebruik van een vast stappenplan. Via dat plan kom je erachter waar de school staat en waar je heen wilt. Wij kwamen erachter dat we van onze kinderen ontdekkers willen maken. Dat betekent dat je de kinderen een boodschap mee wilt geven. We leren ze zich op verschillende manieren te uiten en hun ‘eigen ik’ te ontdekken. Door dit te leren kunnen ze in contact komen met anderen. Dat is ook een stukje talentontwikkeling.

Waarom vind jij cultuureducatie belangrijk?

Doordat kinderen verschillende ervaringen opdoen, ontdekken ze zichzelf en leren ze wat hun talenten zijn. Hierdoor kun je ontdekken dat je iets misschien heel leuk vindt om te doen, terwijl je dat niet geweten had als je er nooit mee in aanraking was gekomen.

Hoe komt een culturele activiteit tot stand?

Binnen de school werken we steeds met cultuuractiviteiten in thema’s binnen de clusters groep 1+2, 3+4+5 en 6+7+8. We vinden het belangrijk dat de kinderen met anderen in contact komen (vooral onderling in de clusters) en geven daar ook breed de aandacht aan door groep doorbroken te werken. De activiteiten worden vanuit de verschillende disciplines, thema’s en leerlijnen opgezet. De afgelopen periode zijn we met muziek bezig geweest binnen de leerlijn ‘emoties horen in muziek’. Zo zingen we dan bijvoorbeeld sinterklaasliedjes vanuit steeds een andere emotie: boosheid, verdriet of blijdschap.

Wat vind jij de leukste activiteit die georganiseerd is?

We willen kinderen in hun 8-jarige schoolcarrière met 8 verschillende kunstenaars en stijlen kennis laten maken. Zo zijn er zijn twee activiteiten die me erg zijn bijgebleven. De eerste vond plaats in 2010. We hadden kunstenaar John Michel Crapazano op school. Hij werkt met actionpainting en bedacht het project ‘vaderdagkunst’. We hadden de gymzaal afgedekt met plastic en lieten de kinderen hun gang gaan. Eerst zijn ze dan wat verlegen en onzeker of ze wel het goede doen en of het allemaal wel mag, maar als ze dan losgaan is dat supermooi. Ze spetterden en spatten erop los en vergeleken elkaars resultaten.

Ik heb in 2019 de interne cultuur coördinator cursus gevolgd bij Pit en we hebben samen met het culturele veld een bijeenkomst gehad. Ik werd gekoppeld aan een theaterdocent en samen mochten we een activiteit tot stand laten komen. De theaterdocent speelde juffrouw Ophelia en nam een klas mee op tour het theater in om haar schaduw te zoeken. Uiteindelijk kwamen we in de kelder waar een doek stond waar een aantal lampen op schenen. Hier hebben we gewerkt met een schaduw en schimmenspel en maakten we gebruik van kleine en grote emoties. De activiteit duurde maar 1 uur, maar alle onderdelen die we erin wilden hebben zaten erin. Deze activiteit is uiteindelijk opgenomen in het theaterboekje en is naderhand verder uitgewerkt. Dat maakt me natuurlijk enorm trots.

Wat zou je op het gebied van cultuureducatie nog heel graag met de school willen bereiken?

We zijn nu goed bezig met onze talentenstations. Mijn wens is dat leerkrachten activiteiten niet alleen maar in thema’s plaatsen, maar weten wat onze leerlijnen zijn en wat onze kinderen nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er naar de indicatoren gekeken wordt en dat we ons steeds opnieuw afvragen wat onze doelen daarbij zijn. We hopen dat in mei volgend jaar de corona-maatregelen versoepeld zijn en er weer meer mogelijkheden liggen. Dan krijgen we een inspiratiesessie vanuit Pit Cultuurwijzer. Er komen dan experts uit het creatieve werkveld op school om samen met leerkrachten onze doelen uit te werken met verschillende disciplines, zodat nog duidelijker wordt wat we de kinderen willen leren.