Logo Pit

12 juli 2022

Resultaten LKCA panel

Wat is volgens de deelnemers aan het LKCA-panel het effect van de uitslag op cultuureducatie in hun gemeente? Hebben zij vertrouwen in de politieke partijen? Hoe toegankelijk zijn wethouders, raadsleden en ambtenaren, en waar moet de gemeente zéker in investeren? De respondenten (434 professionals) vulden in april de online vragenlijst in en dit is de uitslag van het LKCA-panel 2022.


Desgevraagd heeft meer dan de helft van de ondervraagden daadwerkelijk een advies geformuleerd voor het nieuwe college; een teken van grote betrokkenheid. Veel panelleden willen dat de beleidsmakers in gesprek gaan met de sector: Ga kijken, praten, discussiëren en zie dan hoe belangrijk en waardevol cultuureducatie voor de samenleving is. Prioriteer en investeer met het oog op de lange termijn. ‘Cultuur serieus nemen’, schrijft een respondent. En een ander schrijft: ‘Niet praten over subsidiëren, maar over investeren.’

De 434 respondenten werd gevraagd een prioriteiten top drie samen te stellen uit elf onderwerpen ten aanzien van cultuur. ‘Cultuureducatie op alle basisscholen’ werd verreweg het meest genoemd, bijna 60 procent. Ook ‘Een goede basisvoorziening voor kunsteducatie’ en ‘Kansen voor (kinderen uit) gezinnen met lage inkomens’ scoren hoog en komen daarmee in de top 3.

Wil je ook deel uit maken van dit panel, meld je dan aan via de link naar het volledige artikel.
Of geïnteresseerd in het volledige rapport, lees dan hier verder