Logo Pit

22 februari 2021

Publicatie 'Kijk eens wat er kan'

Samen met ons hebben nog héél veel andere partijen de afgelopen jaren gewerkt aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft LKCA voorbeelden en ervaringen gebundeld van de belangrijkste spelers in CmK. Ook wij staan in deze mooie publicatie.

De publicatie "Kijk eens wat er kan" is een fijne verzameling van verhalen die laten zien hoe breed en belangrijk het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit is. Het geeft een terugblik op belangrijke stappen die in de periode 2016 - 2020 gezet zijn om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. Ook wij hebben in deze periode hard gewerkt aan de duurzame relatie tussen scholen, culturele instellingen én overheid waarbij we ons gericht hebben op samenwerking en onderlinge versterking, met respect en begrip voor elkaars situatie. Juist die samenwerking
is volgens ons de kracht van CmK.

Je hier de publicatie van LKCA downloaden.