Logo Pit

9 februari 2021

Interview van de maand met: Thom Zeguers

Thom Zeguers (29) is werkzaam bij de Gemeente Voerendaal. Hij is beleidsadviseur volksgezondheid, sport, leefbaarheid en cultuur. Daar vallen allerlei subtaken onder. Voerendaal is een kleine gemeente, dus alle beleidsmedewerkers hebben een heel divers takenpakket.

Thoms doel: Als beleidsmedewerker moet je vooral dingen verzinnen die een bijdrage leveren aan het welbevinden van de burgers. Dit wordt vaak vergeten. Mensen zijn vaak goed in praten en dingen bedenken, maar het doel moet zijn om inwoners een goed leven te laten leiden. Mijn taak is de preventieve kant, zoals volksgezondheid en sport. Wij moeten daar de randvoorwaarden voor scheppen en dat geldt ook voor cultuur. Dat moet op een laagdrempelige manier worden uitgevoerd zodat het aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners.

Thom, wat vind jij het leukste aan je werk?

Dat ik dicht bij de burger sta. Doordat Voerendaal een kleine gemeente is, heb je vaak direct contact. Het is overzichtelijk, je kent de partners en de inwoners. Als je iets op wilt zetten hoef je dat niet alleen te doen, maar kun je daar iedereen bij betrekken. De afwisseling in mijn werk is erg leuk en ik heb vrijheid in de keuzes die ik maak. Daarnaast is er een goede relatie met het bestuur en de wethouders, die voor veel dingen open staan, wat zorgt voor een mooi samenspel.

Welke ervaring op het gebied van cultuureducatie heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

In Voerendaal is er een sterk verenigingsleven. Er is veel inzet en een grote wens om dit in stand te houden. Zo wordt er vanuit de fanfare of de schutterij veel aan gedaan om de jeugd hier kennis mee te laten maken. Dat is mooi en prijzenswaardig. Alles om ons heen verandert en dan is het voor veel mensen belangrijk om bepaalde tradities in stand te houden. Soms gaan dingen wat mee in de tijd, zoals de keuze voor muziek, maar de randvoorwaarden blijven altijd dezelfde, zoals de kledij en de tradities van het schuttersleven. Op het platteland hebben deze verenigingen echt nog een positie. Ze hebben veel leden en een grote voedingsbodem.

Op welke manier heb jij te maken met Pit Cultuurwijzer?

Ik merk vaak dat Pit Cultuurwijzer het basisonderwijs goed ondersteunt. Er komen allerlei aanvragen om lokaal of regionaal iets op te zetten en iets te doen met wat er door Pit aangeboden wordt. Je merkt dat die hulp door hen graag gegeven wordt en dat dit voort komt uit een overtuiging. Pit Cultuurwijzer kan helpen om structuur aan te brengen en duidelijk te maken wat op de lange termijn belangrijk is op het gebied van cultuureducatie. Hierin wordt dan prioritering aangebracht. Pit Cultuurwijzer heeft een belangrijke rol in het gesprek dat gevoerd moet worden.

Welke boodschap wil jij aan kinderen meegeven op het gebied van cultuureducatie?

Dat je vooral moet doen wat je leuk vindt. Als dat te maken heeft met cultuureducatie, dan is het belangrijk dat je je hart volgt. Niets moet, maar als je ervoor kiest om er iets mee te doen, kan cultuureducatie je inzichten opleveren, rust geven in je hoofd en kan het dienen als uitlaatklep. Cultuureducatie heeft je veel te bieden.

Wat is jouw talent?

Mijn talenten zijn geduld en doorzettingsvermogen. Ik ben een duursporter, ik loop lange afstanden. Er is veel geduld nodig om van de start naar de finish te geraken. Doorzettingsvermogen heb je nodig om door te zetten, ook als je op je tandvlees loopt. Die talenten komen overigens ook in mijn werk van pas. Als ambtenaar word je geconfronteerd met allerlei formele processen. Daar zit niemand op te wachten. Geduld is nodig om daar mee om te gaan, en doorzettingsvermogen om samen met partners iets moois neer te zetten.