Logo Pit
< Terug naar overzicht

3 juni 2024

Toekomst van CmK in provincie Limburg

Vandaag verscheen er een mooi artikel namens de provincie Limburg over het belang van cultuuronderwijs en de rol van CmK hierin.

CmK
We zetten ons als penvoerder in voor Cultuureducatie met Kwaliteit in de regio Parkstad. De missie van Pit Cultuurwijzer is om alle kinderen en jongeren in aanraking laten komen met de verschillende kunstdisciplines, zowel in de klas als bij de mooie culturele instellingen die onze regio rijk is. Maar hoe vaak horen we tegenwoordig dat de druk in het onderwijs (te) hoog is? Bezoeken aan een theater of museum komen te vervallen door (vervoer)problemen en kunstvakken vallen vaak als eerste van het rooster af als de druk hoog is en dus blijft ons werk nodig. Als aanjager, verbinder en inspirator op het gebied van cultuuronderwijs in de regio Parkstad.


Provincie Limburg

Jasper Kuntzelaers onderschreef vandaag, als gedeputeerde van cultuur van de provincie Limburg, het belang van cultuuronderwijs en de CmK regeling. Hij is fan: "Door middel van kunst en cultuur leren kinderen op een andere manier naar de wereld te kijken, zichzelf uit te drukken en samen te werken. Dit zijn vaardigheden die hen niet alleen op school, maar ook in hun verdere leven van pas komen. Behalve dat CmK goed is voor de ontwikkeling van kinderen, helpt CmK om ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Niet alle kinderen hebben thuis de mogelijkheid om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Door cultuureducatie een vaste plek te geven in het curriculum, zorgt CmK ervoor dat elk kind, ongeacht achtergrond, de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen."


Parkstad
De middelen vanuit de landelijke regeling CmK maken onze missie mogelijk. Maar ook mede door de steun van de provincie Limburg en de gemeente Heerlen kan het team van Pit Cultuurwijzer de komende 4 jaar verder bouwen en een verankerde plek voor cultuur in het onderwijs te realiseren. Wij kijken er alvast naar uit!

Benieuwd naar het hele artikel: je leest het hier.