Logo Pit

31 oktober 2019

Prestatiebox schooljaar 2019-2020 naar €15,78

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox.

Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen scholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.
De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november 2019 wordt 45,4% uitbetaald, en in maart 2020 54,6%.

Meer informatie: https://www.lkca.nl/primair-on...