Logo Pit

7 juni 2023

Interview van de maand: Lian en Linda van OBS de Tovercirkel

Lian Konsten en Linda Janssen - de Vos geven beide les aan groep 1 en 2 op van OBS de Tovercirkel, maar dan wel ieder op een andere vestiging. In september vorig jaar startten ze samen met de cursus tot Interne Cultuur Coördinator, via Pit Cultuurwijzer.

Hoe lang werken jullie al in je huidige functie?
Linda: “Ik werk al vijftien jaar in het onderwijs, maar pas één jaar op deze locatie, met de kleuters.”
Lian: “Ik doe dit pas twee jaar. Tot de coronaperiode werkte ik ruim twintig jaar in de evenementenbranche. Hoewel ik het daar nog steeds naar mijn zin had, kriebelde het enorm om het onderwijs in te gaan. Ik zag echter altijd beren op de weg, dus ik schoof het voor me uit. Toen de evenementenbranche stilviel tijdens alle lockdowns, heb ik mijn kans gegrepen en heb ik me omgeschoold. Ik heb er geen moment spijt van gehad.”


Wat maakte dat jullie ICC’er wilden worden?
Lian: “Onafhankelijk van elkaar hebben we ons allebei vorig jaar ingeschreven voor de werkgroep cultuur op onze school. We volgen eigenlijk twee mensen op, één collega ging weg, en de ander gaat binnenkort met pensioen. Zij raadden het ons aan om deze cursus te doen, het zou alle kennis bevatten die we nodig hebben. En dat bleek te kloppen. We zijn in september gestart, en zonder deze cursus zou de aansluiting bij de werkgroep cultuur ons niet zijn gelukt.”
Linda: “Ik vroeg me vooral af wat het cultuuraspect binnen onze school inhield. Dat heeft de cursus voor ons wel duidelijk in kaart gebracht.”
Lian vult aan: “Het is echt een verrijking, het zorgt voor onderwijsverbetering en vernieuwing. Het ontbrak ons ook echt aan cultuurspecialisten, ondanks dat de Tovercirkel een cultuurschool is. Wij gaan er ons best voor doen om die naam weer in ere te herstellen.”


Wat hebben jullie zelf met cultuur?
Linda: “Ik vind dat cultuur hoort bij de opvoeding van mijn kinderen, om naar het museum te gaan bijvoorbeeld. In de afgelopen vijftien jaar heb ik keer op keer gezien hoe kinderen echt genieten van cultuur. Daarom hebben we dit ook vertaald naar onze ambities voor school. Ik gun dat ieder kind. Het is leuk en leerzaam.”
Lian: “Daar sluit ik me bij aan. Mijn school ligt in een kansarme wijk, dan ontbreekt het kinderen vaak aan culturele uitstapjes. Het is fijn als een school dat dan kan verzorgen.”


Hoe staat het met jullie ICC-cursus momenteel?
Lian: “We zitten nu in de afrondende fase, we hebben het cultuurplan dat we hebben opgesteld ingediend voor feedback. Deze maand sluiten we het af met een presentatie, en dan staat het plan.”
Linda: “Het bevat nu nog voornamelijk grote lijnen, maar het belangrijkste is dat we cultuur structureel willen integreren in het onderwijs. Het wordt als een rode draad in het programma verweven. Dus minder ‘losse uitstapjes’ en meer regelmaat.”
Lian: “Voorheen werd er één discipline per jaar uitgelicht, bijvoorbeeld muziek, en dan werd daar zes weken lang aandacht aan besteed. De kinderen waren dan helemaal enthousiast, maar omdat we het daarna niet opvolgden sloeg het dood. Dat is jammer.”
Linda: “Nu willen we dat bijvoorbeeld gaan koppelen aan WO-methoden (Wereldoriëntatie), bijvoorbeeld door kunstzinnige vorming, drama en dans hierin terug te laten komen. Of taalles te koppelen aan drama.”
Lian: “Maar het is een meerjarenplan. Volgend jaar beginnen we met het invoeren in kleine stapjes, in de vorm van maandelijkse energizers. We moeten de collega-leerkrachten ook hierin meenemen natuurlijk. Zij hebben al een kijkje in de keuken gekregen, en de reacties waren positief. Uiteraard is ook het een en ander afhankelijk van het beschikbare budget.”


Wat hebben jullie concreet geleerd bij de ICC-cursus?
Linda: “Vooral de verschillende rollen die je kunt aannemen als Interne Cultuur Coördinator vond ik een eyeopener – ik dacht dat het alleen een uitvoerende rol was. Je leert te kijken naar wat bij je past. Zo leek de financiële kant me eerst helemaal niks, maar door de cursus heb ik nu handvaten gekregen om ook dat te kunnen aanvliegen. Want voor de financiën rondom culturele projecten moet je strijden, zoveel weet ik nu wel.”
Lian: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik er vrij blanco in ging, zonder specifieke visie op cultuuronderwijs. Mijn motto was: we zien het wel. Ik ben aan de slag gegaan met het vormen van een visie, die is nu heel duidelijk geworden. Ik had echt veel aha-momenten. Ook het uitwisselen van contacten bleek heel waardevol. Mijn ‘dat doen we wel even’-instelling bleek een verkeerde inschatting. Maar het gaf tegelijkertijd heel veel energie!”


Zouden jullie de ICC-cursus aanbevelen aan anderen?
Linda: “100%. Daarnaast was de coaching van de intermediair van Pit Cultuurwijzer echt fantastisch, ze heeft alles eruit gehaald wat erin zat. Ik zou het zeker aanraden!”
Lian: “Ja, want als je er echt stappen in wilt zetten, is een goede Cultuur Coördinator onmisbaar op school. Je hebt echt iemand nodig die zich er hard voor maakt, en ervoor wilt strijden!”