Logo Pit

20 juli 2021

ICC-training voor het VO

In oktober 2021 start in regio Zuid een pilot van de ICC-training, speciaal ontwikkeld voor het VO. Deze training is bedoeld voor docenten en sectieleiders werkzaam in het VO én die een rol hebben als kunst/cultuurcoördinator. De deelnemers gaan aan de slag met hun persoonlijke leervraag en eigen werksituatie met als doel om cultuuronderwijs op hun school naar een hoger plan te tillen.

Na succesvolle afronding van de training ontvangen de deelnemers van LKCA het certificaat Cultuurcoördinator VO, dat zij kunnen opnemen in hun Lerarenportfolio.

In de training werken de deelnemers aan verschillende aspecten die van belang zijn voor de cultuurcoördinator:

 • het vergroten van hun kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie;
 • het verhogen van eigenaarschap bij collega’s, teams en directie;
 • het vergroten van het netwerk en expertise van culturele instellingen;
 • hoe een cultuurcoördinator bij kan dragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen;
 • het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers;
 • een beleidsplan of ander beroepsproduct voor de eigen school of culturele instelling;
 • de persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.

De training is opgebouwd uit vier fasen:

 • oriëntatie;
 • onderzoek;
 • uitvoering;
 • evaluatie.

Aan het begin van de training kijken de deelnemers naar hun eigen werkpraktijk en waar zij het verschil zouden kunnen maken. In de tweede fase onderzoeken zij welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen. Daarna komt het er op aan om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren en te kijken wat het effect daarvan is. Aan het einde van de training kijken de deelnemers terug op de inzichten die zij opgedaan hebben en welke persoonlijke ontwikkeling zij hebben doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die de deelnemers willen nemen.

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op over de mogelijkheden met één van de intermediairs van Pit Cultuurwijzer.