Logo Pit

8 juli 2021

De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In de nieuw ontwikkelde handreiking van het LKCA lees je redenen om cultuureducatie een stevige plek te geven in de programma’s die scholen samenstellen om de ontwikkeling van leerlingen tijdens en na corona te bevorderen. Het doel van de handreiking is om basisscholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het inzetten van kunst en cultuur in NPO en gefundeerde keuzes te maken.

Na een korte inleiding op het Nationaal Programma Onderwijs en het belang van cultuureducatie in dat programma, is de handreiking opgebouwd in drie hoofdlijnen:

  • Inhoudelijke keuzes: welke interventies biedt de menukaart en welke daarvan passen het best bij cultuureducatie?
  • Organisatorische keuzes en samenwerking: voor wie en met wie voert een school de interventies in?
  • Succesvoorwaarden: onder welke voorwaarden moet het ingevoerd worden wil het effectief zijn?

Bij elke hoofdlijn ligt de focus op de rol van cultuureducatie. In het laatste deel staan tips en verwijzingen naar bronnen en inspiratiebronnen.

De handreiking is geschreven voor onder andere CmK-penvoerders, (educatie)medewerkers van culturele instellingen, directies, cultuurcoördinatoren en andere professionals die werken in of voor het primair onderwijs.

Lees de handleiding hier: https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2021/07/De-rol-van-cultuureducatie-in-het-NPO_DEF.pdf