Logo Pit
< Terug naar overzicht

9 juni 2022

Eerste Nederlandse Taaldorp in Brunssum

De steeds groter wordende focus op de “basisvakken” rekenen en taal is een ontwikkeling die we in onderwijsland steeds vaker zien. Maar wat als jouw leerlingen de Nederlandse taal niet beheersen? Hoe pak je dat als school aan? En hoe maak je dit toegankelijker voor de leerlingen?


De Internationale Schakel Klas (ISK) in Brunssum vond hier een antwoord op en zette kunst en cultuur in als middel om de spreekvaardigheid en spreekdurf van de leerlingen te vergroten. Dit deden zij door een Taaldorp voor de Nederlandse taal, met een afspiegeling van de Nederlandse cultuur na te bootsen. Hierbij stond de verbinding tussen taal, kunst en cultuur centraal. “Taal is hierin de expressie, cultuur de ‘nagebootste’ omgeving en kunst de manier om taal anders te gebruiken en anders te kijken naar je omgeving.”


Om in de wijze woorden van Sir Ken Robinson te spreken: “[…] kunstvormen zijn ‘talen’ waarin een ander perspectief zichtbaar wordt. Door in die talen met elkaar te communiceren ontstaat een andere dialoog. Een verbeeldende dialoog. De ‘ander’ is misschien niet zo vreemd meer.” Dat kunst en cultuur zich hier bij uitstek dus goed voor leent mag duidelijk zijn.

Voor dit unieke project zocht de ISK de samenwerking op met SCHUNCK i.s.m. Taalminners en gingen zij een co-creatie met elkaar aan. Het doel van de co-creatie was om samen verhalende scenariokaarten te ontwikkelen, gebaseerd op de Nederlandse taal- en cultuur, die de leerlingen in het Taaldorp moesten doorlopen.

Het Taaldorp zal verder verfijnd en uitgebreid worden zodat het Taaldorp later ter beschikking staat voor diverse scholen en instellingen uit onze regio.

Wil je meer lezen over het Taaldorp en hoe dit project is ervaren? Lees dan hier verder.

Jannes 8573s
Jannes 8545s
Jannes 8656s
Jannes 8740s
Jannes 8364s
Jannes 8755s
Jannes 8524s
Jannes 8691s
Jannes 8171s