Logo Pit

28 mei 2020

De klankbordgroep beoordeelt aanvragen

Ook tijdens corona-tijd zijn onze scholen en culturele partners druk bezig met co-creaties, deskundigheidsbevorderingen en groeipakketten. Zo waren er gisteren maar liefst 5 aanvragen die door de (extra) Klankbordgroep werden behandeld!

Voor het eerst konden aanvragen mondeling worden toegelicht en dat werd als zeer verhelderend ervaren. Naast de aanvragen heeft de Klankbordgroep ook gesproken over de inhoud en het functioneren van haar rol in de nieuwe CmK-periode ’21-’24. Wil jij ook nog een aanvraag doen? Dan kan dat voor de laatste klankbordgroep van dit schooljaar. De deadline voor de aanvraag is 10 juni en kan gedaan worden via: https://pitcultuurwijzer.nl/ov...