Logo Pit
Over Pit

Pit Cultuurwijzer voert sinds 2017 de landelijke regeling CmK, Cultuureducatie met Kwaliteit, uit in regio Parkstad. Deze regeling stelt als doel kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Voor de nieuwe periode 2021- 2024 zal Pit Cultuurwijzer wederom praktisch invulling hieraan geven met de volgende uitgangspunten:

Overzicht kwaliteitsbevordering

Coaching onderwijs

De intermediairs helpen dialooggericht de po en vo scholen bij de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door middel van het programma van De Cultuur Loper. Ze dragen bij aan het omzetten van deze visie in een meerjarenplan en helpen bij de vertaling naar concrete activiteiten. Cultuureducatie raakt hierdoor meer verankerd in het curriculum. De school bepaalt zelf het tempo in de vier fases van het (verbeter) traject.

Aanvragen kwaliteitsbevordering CmK

Pit Cultuurwijzer ondersteunt actief het onderwijs en het culturele veld om samen te werken vanuit energie, groei en kracht van cultuuronderwijs in de regio. Voor de CmK periode 2021-2024, kun je per schooljaar als school en/of als culture partner één aanvraag doen bij de klankbordgroep voor de volgende vormen van kwaliteitsverbetering:

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om per schooljaar een inspiratiesessie te doen, zonder dat hiervoor een aanvraag bij de klankbordgroep nodig is.

Netwerk

Als onafhankelijk gesprekspartner van het onderwijs, het culturele veld en de gemeenten in Parkstad, brengt Pit Cultuurwijzer deze partijen samen. Enkele keren per jaar worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om elkaar te informeren, ervaringen uit te wisselen en verbindingen te stimuleren.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is een structureel overlegorgaan met een evenredige vertegenwoordiging uit het onderwijs en het culturele veld uit Parkstad.

Wat doet de klankbordgroep?

Samen beoordeelt de klankbordgroep de aanvragen voor de kwaliteitsbevordering en voorzien de projectleider van Pit Cultuurwijzer van een onafhankelijk advies. Daarnaast worden er inhoudelijke zaken over CmK besproken en kunnen educatief medewerkers en leerkrachten vragen voorleggen aan de klankbordgroep.

De Klankbordgroep 2021-2022 bestaat uit de volgende leden:

  • Annemarie Huntjens - educatie SMK Parkstad/ Parkstad Limburg Theater
  • Natalie Savelsbergh - directeur Vazom Kerkrade
  • Manon Smeets - leerkracht en ICC-er BS De Tovercirkel
  • Veerle Dremmen - leerkracht en ICC-er BS Tarcisius/ leesconsulent SCHUNCK bibliotheek
  • Jo Laumen - leerkracht BS De Spoorzoeker
  • Frank Offermans - schoolleider (V)SO De Pyler
  • Jeroen Meens - directeur BS An d’r Put

Vanuit Pit Cultuurwijzer zijn Suzanne Sinay- Reuvers (als voorzitter) en Patrick Letterle (als secretaris) verbonden aan de klankbordgroep om de vergaderingen te begeleiden. Zij hebben echter geen stemrecht bij de behandeling van aanvragen.