Logo Pit
Over Pit

Parkstad heeft pit. Parkstad zit vol creativiteit. Parkstad hecht aan cultuur. Daarom geeft Pit Cultuurwijzer in Parkstad invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ons doel daarbij is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Hen uit te dagen om cultuur te onderzoeken, aanschouwen en vooral om deel te nemen en bij te dragen. Pit Cultuurwijzer wil samen met scholen de wereld van kinderen groter maken en hun verbeelding prikkelen. Daarbij betrekken we alle culturele instellingen in Parkstad en hanteren we vier pijlers. Hieronder vind je drie aanvraagformulieren. De deadline voor het aanvragen is voor de 1e van elke maand. Daarna zal de klankbordgroep dit beoordelen. Meer informatie over de klankbordgroep vind je onder het laatste kopje op deze pagina.

Coaching onderwijs

Onze intermediairs helpen scholen bij de ontwikkeling van een eigen gefundeerde visie op cultuureducatie, het omzetten van deze visie naar een praktisch meerjarenplan én het vertalen naar concrete, aansprekende activiteiten. Hierbij lopen we samen de acht stappen van De Cultuur Loper door. De school bepaalt het tempo van het traject en maakt daarbij gebruik van een online tool.

Deskundigheidsbevordering

Naast een duidelijke eigen visie op cultuureducatie, helpt scholing van het onderwijsteam om de doelen te realiseren. We praten over hoe bestaande vakken en cultuureducatie elkaar kunnen versterken en hoe we cultuureducatie een vaste plek kunnen geven. Partners uit het culturele veld kunnen hier een rol in spelen. Pit Cultuurwijzer zorgt dan ook voor de juiste verbindingen, stimuleert co-creatie en zelfstandigheid.
Aanvraagformulier Deskundigheidsbevordering

Co-creatie

Vanuit de eigen visie en ambities gaat de school bewust op zoek naar culturele activiteiten in de Parkstad regio. Het culturele veld kan aansluiten bij de ontwikkeling, aanpassing en uitvoering van deze activiteiten. De Pit Cultuurwijzer intermediairs coördineren en begeleiden dit proces.
Aanvraagformulier Co Creatie

Netwerk

Als onafhankelijk gesprekspartner van het onderwijs en het culturele veld in Parkstad, brengen we betrokken partijen samen. We organiseren enkele keren per jaar netwerkbijeenkomsten om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen, ervaringen te delen en verbindingen te stimuleren.
Meer informatie: Pit Flyer

Groeipakket

Voor een culturele instelling is er de mogelijkheid om je educatieve aanbod onder de loep nemen. Deze activiteiten, leskisten of rondleidingen kunnen aangepast en doorontwikkeld worden. Doe samen met de intermediairs een aanvraag voor een groeipakket.
Aanvraagformulier Groeipakket


De Klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer

De Klankbordgroep is een structureel overlegorgaan met een evenredige vertegenwoordiging uit het onderwijs en het culturele veld uit Parkstad.

Wat doet de klankbordgroep?

Samen beoordelen zij de aanvragen voor de co-creaties, deskundigheidsbevordering en groeipakketten en voorzien de projectleider van Pit Cultuurwijzer van een onafhankelijk advies. Daarnaast worden er inhoudelijke zaken over CmK besproken en kunnen educatief medewerkers en leerkrachten vragen voorleggen aan de klankbordgroep.

De Klankbordgroep 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

· Annemarie Huntjens- educatie SMK Parkstad/ Parkstad Limburg Theater
· Natalie Savelsbergh- directeur Vazom Kerkrade
· Manon Smeets- leerkracht en icc’er BS De Tovercirkel
· Veerle Dremmen –leerkracht en icc’er BS Tarcisius/ leesconsulent SCHUNCK bibliotheek
· Jo Laumen- leerkracht BS De Spoorzoeker
· Frank Offermans- schoolleider (V)SO De Pyler
· Jeroen Meens- directeur BS An d’r Put

Vanuit Pit Cultuurwijzer zijn Suzanne Sinay- Reuvers als voorzitter en Patrick Letterle als secretaris verbonden aan de klankbordgroep om de vergaderingen te begeleiden. Zij hebben echter geen stemrecht bij de behandeling van aanvragen.