Logo Pit
Over Pit

Parkstad heeft pit. Parkstad zit vol creativiteit. Parkstad hecht aan cultuur. Daarom geeft Pit Cultuurwijzer in Parkstad invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Ons doel daarbij is om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs. Hen uit te dagen om cultuur te onderzoeken, aanschouwen en vooral om deel te nemen en bij te dragen. Pit Cultuurwijzer wil samen met scholen de wereld van kinderen groter maken en hun verbeelding prikkelen. Daarbij betrekken we alle culturele instellingen in Parkstad en hanteren we vier pijlers. Hieronder vind je drie aanvraagformulieren. De deadline voor het aanvragen hiervan is 20 mei 2020.

Coaching onderwijs

Onze intermediairs helpen scholen bij de ontwikkeling van een eigen gefundeerde visie op cultuureducatie, het omzetten van deze visie naar een praktisch meerjarenplan én het vertalen naar concrete, aansprekende activiteiten. Hierbij lopen we samen de acht stappen van De Cultuur Loper door. De school bepaalt het tempo van het traject en maakt daarbij gebruik van een online tool.

Deskundigheidsbevordering

Naast een duidelijke eigen visie op cultuureducatie, helpt scholing van het onderwijsteam om de doelen te realiseren. We praten over hoe bestaande vakken en cultuureducatie elkaar kunnen versterken en hoe we cultuureducatie een vaste plek kunnen geven. Partners uit het culturele veld kunnen hier een rol in spelen. Pit Cultuurwijzer zorgt dan ook voor de juiste verbindingen, stimuleert co-creatie en zelfstandigheid.
Aanvraagformulier Deskundigheidsbevordering 2019 2020

Co-creatie

Vanuit de eigen visie en ambities gaat de school bewust op zoek naar culturele activiteiten in de Parkstad regio. Het culturele veld kan aansluiten bij de ontwikkeling, aanpassing en uitvoering van deze activiteiten. De Pit Cultuurwijzer intermediairs coördineren en begeleiden dit proces.
Aanvraagformulier Co Creatie 2019 2020

Netwerk

Als onafhankelijk gesprekspartner van het onderwijs en het culturele veld in Parkstad, brengen we betrokken partijen samen. We organiseren enkele keren per jaar netwerkbijeenkomsten om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen, ervaringen te delen en verbindingen te stimuleren.
Meer informatie: Pit Flyer

Groeipakket

Voor een culturele instelling is er de mogelijkheid om je educatieve aanbod onder de loep nemen. Deze activiteiten, leskisten of rondleidingen kunnen aangepast en doorontwikkeld worden. Doe samen met de intermediairs een aanvraag voor een groeipakket.
Aanvraagformulier Groeipakket 2019 2020