Logo Pit

16 juni 2021

Bijeenkomst 'Over de grens heen'

Op donderdag 10 juni vond de digitale bijeenkomst ‘Over de grens heen’ plaats, speciaal voor de beleidsmedewerkers cultuur van de gemeenten in Parkstad. Centraal stonden een aantal Parkstadbrede projecten, zoals het project 'Reizen in de tijd' en het nieuwe planningssysteem 'Planned Culture'. Zoals de titel van de bijeenkomst al verklapt, gaan deze projecten letterlijk over de (gemeente)grenzen heen.

Wethouder Jordy Clemens van gemeente Heerlen mocht aftrappen met een interview over de pilot van het busvervoer naar culturele instellingen, die in gemeente Heerlen aankomend schooljaar van start gaat. Intermediair Suzanne, die zich met name richt op de samenwerking met het politieke veld, heeft de wethouder een paar “PIT-tige” vragen gesteld over de ins en outs van de pilot. Een belangrijke reden voor het mogelijk maken van het busvervoer naar de culturele instellingen is dat alle kinderen de kans krijgen om in aanraking te komen met kunst en cultuur ‘uit de grote wereld’. Het bezoek aan deze instellingen zou laagdrempeliger gemaakt kunnen worden door het busvervoer naar de culturele instellingen voor scholen te financieren. De andere gemeenten in Parkstad worden komend jaar goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Mocht de pilot succesvol blijken, liggen er kansen om het busvervoer ook in andere Parkstadgemeenten op te starten.

In het tweede deel van de bijeenkomst is er fijn bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom CmK3 en de ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie bij de verschillende gemeenten. Daarnaast is het Parkstadbrede project ‘Reizen in de Tijd’ en het nieuwe planningssysteem ‘Planned Culture’ verder toegelicht. Over deze projecten vertellen we binnenkort meer, dus houd onze website en social media kanalen in de gaten. Kortom: een informatieve middag, waarin we kennis en ervaringen hebben uitgewisseld en we weer goed op de hoogte zijn van elkaar.