Logo Pit

Hier vind je volop inspiratie, zo lees je ervaringsverhalen van scholen over hun culturele projecten in samenwerking met partners uit Parkstad, vertellen culturele partners over hun groei en ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en je vind hier de lesbrieven van Pit Cultuurwijzer terug.
Wil je ook je verhaal over een tof project delen op de Inspiratiewijzer? Stuur dan een berichtje naar info@pitcultuurwijzer.nl

ISK i.s.m. SCHUNCK en Taalminners

Licht kort toe wat de aanleiding was om een Co-creatie aan te vragen?
Onze school heeft een Co-creatie aangevraagd voor een taaldorp voor de Internationale Schakelklas (ISK), gericht op de Nederlandse taal en cultuur. Op veel scholen in Nederland worden deze taaldorpen al georganiseerd, maar dan voor de Moderne Vreemde Talen.

Een taaldorp is een nagebootst dorp waarin leerlingen een aantal communicatieve opdrachten moeten uitvoeren in praktijksituaties met reële taalsituaties. De wens voor een taaldorp is ontstaan vanuit de behoefte de spreek- en gespreksvaardigheid op onze school naar een hoger plan te tillen en daarnaast ook burgerschapsvorming steviger op de kaart te zetten.


Hoe verliep het ontwikkelproces? Welke stappen hebben jullie gezet (en met wie)?
We hebben contact gezocht met SCHUNCK en ons idee van het taaldorp aangekaart. Daarna is het balletje gaan rollen. We waren op zoek naar de verbinding tussen taal, kunst en cultuur. Voor de ontwikkeling van de taalsituaties heeft SCHUNCK de expertise ingeschakeld van Yvonne Knobel en Eefje Goudappel van Taalminners. Door het fysiek nabootsen van realistische situaties (inclusief decor en attributen) voeren de deelnemers informele gesprekken. Deze situaties worden geënsceneerd door speciaal hiervoor ontwikkelde verhalen waardoor scènes/situaties kunnen worden nagespeeld.

Daarnaast wilden we het Taaldorp vormgeven in een setting die uitnodigt tot spreken. Daarom was de hele school omgebouwd tot een dorp, we hadden speciale belichting, er was muziek en er waren (straat) artiesten ingehuurd. In 2 maanden tijd hebben de leerlingen zelf middels decors en attributen de klaslokalen veranderd in een dorp.


Wat zijn de resultaten van de Co-creatie?
Het resultaat was een nagebootst dorp waarin leerlingen de Nederlandse taal leren. Een dorp dat effectief bewoond werd door externen (de zogeheten native speakers). Met ongeveer 70 vrijwilligers werden er in verschillende niveaus Nederlandse gesprekken gevoerd om het inzicht in taal, taalgebruik & literatuur en het taal lerend vermogen van 190 leerlingen te versterken. Daardoor werden zij beter in staat om in steeds meer verschillende taalgebruikssituaties doelgericht te communiceren.


Wat waren de reacties op de co-creatie?
De uitvoer verliep fantastisch: zowel leerlingen als personeel en de vrijwilligers waren enthousiast. De samenwerking met SCHUNCK maakte het mogelijk de inspanningen van het realiseren van een Taaldorp in te zetten voor een breder publiek. Omdat het zo succesvol was, wordt het Taaldorp verder verfijnd en uitgebreid, zodat het later ter beschikking staat voor diverse scholen en instellingen uit de regio. Ook is de methode geschikt om gefragmenteerd in te zetten bij langere trajecten.


Marlène Meertens (leerkracht ISK):
“Om een budget aan te vragen voor een Co-creatie bij de klankbordgroep van Pit Cultuurwijzer is het noodzakelijk dat het project uitgebreid omschreven wordt. Aan de hand van een vragenlijst word je genoodzaakt grondig na te denken over een aantal zaken. Dit heeft veel tijd gekost, maar was wel waardevol.

Het document deed niet alleen dienst voor de aanvraag, maar was ook handig bij informatieverstrekking aan derden. Zoals communicatie binnen de school, maar ook richting media, taalvrijwilligers, gemeente en bibliotheek.”