Logo Pit

Hier vind je volop inspiratie, zo lees je ervaringsverhalen van scholen over hun culturele projecten in samenwerking met partners uit Parkstad, vertellen culturele partners over hun groei en ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en je vind hier de lesbrieven van Pit Cultuurwijzer terug.
Wil je ook je verhaal over een tof project delen op de Inspiratiewijzer? Stuur dan een berichtje naar info@pitcultuurwijzer.nl

Basisschool Sint Dionysius i.s.m. kasteel Hoensbroek & 'Sjtichting Genealogiek Sjènne’ &

Licht kort toe wat de aanleiding was om een Co-creatie aan te vragen?
Het team van onze school, gelegen in Schinnen, vond het belangrijk dat alle leerlingen kennismaakten met de geschiedenis en het culturele erfgoed van de eigen regio. We waren op zoek naar betrouwbare historische informatie over de lokale en regionale omgeving, want onze huidige lesstof over de Bokkenrijders was niet actueel. Ook sloot dit niet aan bij de lesstof als voorbereiding op bezoeken aan cultureel erfgoed instellingen uit de omgeving.

Hoe verliep het ontwikkelproces?
Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de partners, team en de cultuurwerkgroep om de inhoud van de lessen goed af te stemmen op de belevingswereld van de leerlingen. Samen met Jody Martens van Historisch Goud en Frits Schoonbrood van Sjtichting Genealogiek Sjènne zijn we gekomen tot een duurzame samenwerking in de vorm van een schoolbreed project. We besloten om ‘De Bokkenrijders’ als thema voor de bovenbouw te hanteren en voor de onderbouw ‘ridders en prinsessen’.


Wat zijn de resultaten van de co-creatie? Hoe verliep de uitvoer?
Voor de onderbouw werd het project (in het thema ridders en prinsessen) genaamd ‘Kastelen, Jonkvrouwen en Ridders' ontwikkeld, waarin de leerlingen kennismaken met een Jonkvrouwe van kasteel Terborgh en kasteel Hoensbroek. Voorafgaand aan het kasteel bezoek werden er vier lessen in de klas gegeven. Hiervoor werden er lesbrieven ontwikkeld met onder andere doe- en kijk opdrachten en spelvormen.

De bovenbouw leerlingen hebben middels het project ‘De Bokkenrijders’ geleerd over de geschiedenis van het dorp Schinnen. Zo hebben zij via een film, geschiedenislessen en een bezoek aan kasteel Terborgh en het Fabritiushuis de geschiedenis kunnen ervaren.

Als afsluiting heeft de hele school een fantastische dag beleefd op het kasteel Terborgh, de geschiedenis van de Bokkenrijders en ridders/ kastelen kwam letterlijk op deze dag heel dicht bij de beleving van het kind. De onderbouw heeft daarnaast ook nog een bezoek gebracht aan kasteel Hoensbroek.

Wat waren de reacties op de co-creatie?
Op school waren er diverse hoeken ingericht met attributen die aansloten bij de thema's. Op deze manier werden de projecten ook zichtbaar voor de ouders.
We kijken terug op een mooie samenwerking met Pit Cultuurwijzer, het team van leerkrachten en de betrokken culturele partners. Het was voor de leerlingen een leuk en leerzaam project om nooit te vergeten!

Quote Andrea en Ans (ICC'ers):
"Samen met onze culturele partners zijn wij stellig van mening dat kennis van de historie de eigen identiteit van de leerling vergroot.
Wij streven er daarom naar dat onze leerlingen de lessen uit dit project hun leven lang verder vertellen!"