Logo Pit

Hier vind je volop inspiratie, zo lees je ervaringsverhalen van scholen over hun culturele projecten in samenwerking met partners uit Parkstad, vertellen culturele partners over hun groei en ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en je vind hier de lesbrieven van Pit Cultuurwijzer terug.
Wil je ook je verhaal over een tof project delen op de Inspiratiewijzer? Stuur dan een berichtje naar info@pitcultuurwijzer.nl

Basisschool de Schakel i.s.m. Parkstad Limburg Theaters

Wat was de aanleiding om een Co-creatie te starten?
Basisschool de Schakel en Parkstad Limburg Theaters (PLT) hebben in een Co-creatie een lessencyclus ontwikkeld rondom woordenschat voor groep 3 en 4. Als ICC’er en groepsleerkracht van groep 3 zagen we verbinding van de leesmethode met de thema’s techniek en theater. Op die manier konden we de woordenschat (fysiek) verbeelden en gaan ervaren.

Door COVID-19 duurde het proces langer dan gepland, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.


Hoe verliep het ontwikkelproces?
Tijdens de ICC-cursus ontstond een kleine samenwerking met het theater. Uiteindelijk hebben we hier vervolg aangegeven en hebben we dit idee doorontwikkeld. We zagen een verbinding tussen de methode Veilig leren lezen - KIM versie en het theater. De thema’s ‘Wat kan jij?’ (op het podium (kern 8) en ‘Hoe kan dat?’ (techniek (kern 9) staan daarin centraal.
Met deze uitgangspunten is er samen met theaterdocent Mayke Roelofs en onze ICC’er een rondleiding uitgewerkt. Aanvullend zijn er lesbrieven en filmpjes gemaakt.


Wat zijn de resultaten van de Co-creatie?
Deze Co-creatie heeft geresulteerd in een totaalpakket, bestaande uit een introductie, voorbereiding in de klas, een theaterbezoek en een verwerkingsles. Zo kan dit pakket in zijn geheel worden ingepast in de leesmethode, aan het eind van kern 8 of het begin van kern 9.


Wat waren de reacties op de Co-creatie?
Op school hadden de leerlingen een filmpje gezien ter voorbereiding op het bezoek. Hier maakte leerlingen al kennis met het gebouw en juffrouw Ophelia. De leerlingen werden in het theater ontvangen door theaterdocent, mejuffrouw Ophelia. Ze waren erg onder de indruk van haar! Mejuffrouw Ophelia nam de leerlingen mee voor een rondleiding langs alle ‘geheime’ plekjes van het theater. Zo ontdekten ze hoe een backstage eruit ziet, welke ruimtes er achter het podium zijn en waarvoor ze dienen. De leerlingen stelden enthousiaste vragen aan mejuffrouw Ophelia en mochten werken met schaduwtheater op het grote podium.

Tijdens een zonnige buitenspeldag hebben de kinderen nog op een andere manier met hun schaduw gespeeld.

Margo Batchev – Aflofs (leerkracht groep 3):
De kinderen in de groep waren erg enthousiast mooi om de verwondering op de gezichten van de kinderen te zien.


Hoe kunnen andere scholen hier gebruik van maken?
Doordat het ontwikkelde programma aansluit bij een methodiek die door meerdere scholen wordt gebruikt, kunnen andere scholen het eenvoudig overnemen. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk leerlingen zich op deze unieke manier verdiepen in de kernen 8 en 9.

Deze rondleiding is opgenomen in het programma van PLT Heerlen.