Logo Pit

Inspiratiesessie (voor de leerkracht/ schoolteam)

Een inspiratiesessie is een korte cursus, scholing of workshop door een culturele partner. Het doel van een inspiratiesessie is om het team alvast te prikkelen en te verwonderen door kunst en cultuur en te ‘proeven’ van de vele mogelijkheden die cultuureducatie te bieden heeft.

De mogelijkheden van een inspiratiesessie:

 • Mogelijk in fasen verkennen, experimenteren en/of verdiepen
 • Korte cursus, training of scholing door culturele partner
 • Op de school voor leerkracht of (deel van) schoolteam
 • Aanwakkeren of verbeteren vaardigheden, creativiteit en inspiratie op gebied CmK
 • Inspiratie over vele mogelijkheden
 • Dient als Leidraad bij formuleren van ambities en visie op cultuureducatie

Het maximaal te besteden bedrag van een inspiratiesessie is € 500,00. Bespreek de mogelijkheden en het proces met de intermediair van Pit Cultuurwijzer.

Deskundigheidsbevordering (voor scholen met een culturele partner)

Ben je als school of leerkracht op zoek naar een geschikte training om je vaardigheden te bevorderen of wil je meer verdieping, passend bij de doelen rondom jullie cultuureducatie? Maar mis je nog de juiste expertise en vaardigheden? Dan past een deskundigheidsbevordering bij jullie traject. Het doel is: Samen leren met een culturele partner!

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens de training:

 • Hoe kunnen bestaande vakken en cultuureducatie elkaar versterken?
 • Helpt training van het onderwijsteam of leerkracht om de doelen te realiseren?
 • Hoe kan cultuureducatie een vaste plek krijgen in het onderwijs?
 • Hoe kunnen partners uit het culturele veld een rol spelen in cultuureducatie op school?
 • Pit Cultuurwijzer legt de verbinding met de juiste culturele partners.

Het maximaal aan te vragen budget bedraagt € 6.000,00 per aanvraag. Voor een deskundigheidsbevordering dient een aanvraag ingediend te worden bij de klankbordgroep. De intermediairs van Pit Cultuurwijzer coördineren en begeleiden dit proces.

Aanvraag Deskundigheidsbevordering