Logo Pit

Het verschil tussen maken en meemaken

Maken en betekenis geven= de praktijk van de verschillende kunstdisciplines.

  • Experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren.
  • Leerlingen leren kijken en luisteren, laten zich inspireren, leren experimenteren met materialen en middelen, zetten door, gebruiken hun verbeeldingskracht, ontwikkelen technieken en vaardigheden en reflecteren op het werk- en leerproces.

Meemaken en betekenis geven= kennismaking met professionele uitingsvormen van kunst en cultuur.

  • Uitingen van kunst en cultuur ervaren, onderzoeken, (filosofisch) bevragen, analyseren en waarderen.
  • Leerlingen ervaren dat kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden is met het bestaan en onderdeel is van hun identiteit en kan bijdragen aan wie ze zijn.
  • Leerlingen komen in aanraking met kunst- en cultuurhistorische context, de functies van kunst en ze beleven kunst en erfgoed in de kunstzinnige context binnen en buiten school.
  • Leerlingen leren uitingen van kunst en cultuur bevragen, betekenis geven en waarderen. Ze leren zich te verhouden tot kunst en cultuur, reflecteren op hun eigen voorkeuren en ontdekken dat meningen kunnen variëren.

Voor meer informatie zie: https://www.curriculum.nu