Logo Pit

Aanvraag Groeipakket

Geen tijd om het formulier volledig in te vullen? Geen zorgen, je kunt de pagina gewoon verlaten. Je gegevens worden bewaard in een cookie voor de volgende keer dat je verder gaat op dit apparaat.

Liggen er nog oude leskisten in het archief, of is een educatieve rondleiding toe aan een update? Is de werkvorm verouderd, sluit het niet meer aan bij de actualiteit, of is het nog niet afgestemd op CMK? Ga aan de slag met een vernieuwing van je educatieve activiteiten. Doe een aanvraag voor een groeipakket!

Formele gegevens


Voorstel het groeipakket

Wie is de doelgroep? Om welke activiteit/product gaat het? Wat zou je willen veranderen?
Welke doelen wil de instelling bereiken? Op welke wijze wordt het nieuwe product duurzaam/verankerd binnen de instelling?
Het creërend vermogen (de leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis), het onderzoekend vermogen (de leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen) en het reflecterend vermogen (de leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven)


Globale planning & Budget

Per aanvraag groeipakket is een bedrag van maximaal €3.000,- (ex. Btw) beschikbaar. Financiële toelichting of begroting opnemen.
Tijdens de mondelinge toelichting is het niet meer mogelijk om nieuwe of losse documenten toe te voegen die de Klankbordgroep niet heeft kunnen bekijken. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet wordt ingediend.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG GROEIPAKKET

  • De aanvraag voor het Groeipakket voldoet aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit door de overheid.
  • Het eindresultaat van het Groeipakket dient direct inzetbaar te zijn in de lespraktijk.
  • De aanvrager deelt ervaringen, resultaten en voortgang van het Groeipakket met scholen en het culturele veld in Parkstad via de klankbordgroep.
  • Het resultaat is een duurzaam project / product dat regionaal en landelijk beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt binnen de middelen van Pit Cultuurwijzer.
  • Het Groeipakket is afgerond als het project/ de activiteit is ontwikkeld en er terugkoppeling heeft plaatsgevonden naar de klankbordgroep.
  • De klankbordgroep beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan de projectleider.
  • Voor een aanvraag Groeipakket is een bedrag van maximaal €3.000,- Het toegekende bedrag wordt vastgesteld door de projectleider op advies van de klankbordgroep.
  • Na honorering dient de aanvrager bij uitingen het logo van Pit Cultuurwijzer te vermelden. Deze ontvang je bij de honorering/ is te downloaden op onze website.

Alle aanvragen worden door de klankbordgroep beoordeeld op inhoud en voldoen aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit door de overheid.