Logo Pit

Aanvraag Deskundigheidsbevordering

Geen tijd om het formulier volledig in te vullen? Geen zorgen, je kunt de pagina gewoon verlaten. Je gegevens worden bewaard in een cookie voor de volgende keer dat je verder gaat op dit apparaat.

Wanneer een school, met behulp van De Cultuur Loper, een eigen visie op cultuureducatie heeft geformuleerd, kan er bij het team behoefte ontstaan aan scholing. De vorm die de scholing heeft, het aantal deelnemers en de tijdsinvestering, is allemaal afhankelijkvan de vraag van de school. Het kan gaan om een eerste verkenning of Energizer voor het team, maar ook om een verdiepingstraject in de vorm van coaching op de werkvloer.

Tevens kan er in het culturele veld behoefte ontstaan voor deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie, waar Pit Cultuurwijzer mee aan de slag gaat. De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee over een passende scholing, zoekt een passende partner (bijvoorbeeld uit het culturele veld van Parkstad) en begeleidt het proces.

Formele gegevens

Culturele partner


Voorstel voor een deskundigheidsbevordering

Wat is de behoefte/scholingsvraag? Wat is het verwachte resultaat?
Welke doelen wil de school bereiken? Hoe sluit de deskundigheidsbevordering aan bij de visie van de school?
Op welke manier is er resultaat te zien bij de leerlingen? Hoe wordt de cultuureducatie in de praktijk beter?
Het creërend vermogen, het onderzoekend vermogen en het reflecterend vermogen.


Globale planning & Budget


- Maak een realistische planning. Beschrijf o.a. hoeveel tijd de school in de deskundigheidsbevordering kan investeren?

- Hoeveel tijd kan de culturele partner besteden?

- Maak een kostenbegroting van de materialen* en uren

Maximaal 10 bestanden van maximaal 10mb. Gebruik ctrl of shift om meerder bestanden te selecteren.
Evaluatie met de betrokken intermediair met behulp van evaluatieformulier in afrondingsfase. Tussenevaluatie is mogelijk indien gewenst.
Toevoegen gespecificeerde begroting en urenberaming.
Tijdens de mondelinge toelichting is het niet meer mogelijk om nieuwe of losse documenten toe te voegen die de Klankbordgroep niet heeft kunnen bekijken. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet wordt ingediend.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

  • De aanvraag tot deskundigheidsbevordering past bij de richtlijnen van Pit Cultuurwijzer en daarmee binnen de richtlijnen van De Cultuur Loper.
  • Voor scholen: De training is gericht op professionalisering van het team en een duurzame verandering in jullie cultuuronderwijs.
  • Voor culturele partners: De training levert een bijdrage om beter aan te sluiten bij vragen vanuit scholen op het gebied van cultuureducatie.
  • De aanvrager draagt er zorg voor dat alle deelnemers voldoende tijd en ruimte hebben om in de scholing te investeren. Een realistische urenberaming is hierbij vereist.
  • De deskundigheidsbevordering is altijd gericht op een duurzame verandering in het cultuuronderwijs.
  • De deelnemers delen ervaringen, resultaten en voortgang van de deskundigheidsbevordering met de intermediairs. Deze input wordt door de intermediairs gedeeld als good practice voorbeelden om scholen en het culturele veld in Parkstad te inspireren.
  • De deskundigheidsbevordering is afgerond als de training heeft plaatsgevonden, de evaluatie met een intermediair is besproken.
  • Bij een deskundigheidsbevordering ligt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct bij de deelnemer en de aanbieder.
  • De klankbordgroep beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan de projectleider. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen na de klankbordgroep bijeenkomst de beoordeling.
  • Voor een aanvraag deskundigheidsbevordering is een bedrag van maximaal 6.000,- euro beschikbaar (tot het plafond is bereikt). Maak een realistische begroting. De projectleider stelt het uiteindelijke bedrag vast. Houd er rekening mee dat voor leerlingen tot 18 jaar geen btw van toepassing is.


*Kosten die buiten ontwikkelkosten vallen (materiaalkosten, grafische vormgeving ed.), moeten binnen redelijke proportie (ongeveer 15% van het aangevraagde bedrag) vallen en worden door de klankbordgroep beoordeeld en door de projectleider uiteindelijk wel of niet toegekend.