Logo Pit

Aanvraag Deskundigheidsbevordering

Geen tijd om het formulier volledig in te vullen? Geen zorgen, je kunt de pagina gewoon verlaten. Je gegevens worden bewaard in een cookie voor de volgende keer dat je verder gaat op dit apparaat.

Wanneer een school, met behulp van De Cultuur Loper, een eigen visie op cultuureducatie heeft geformuleerd, kan er bij het team behoefte ontstaan aan scholing. De vorm die de scholing heeft, het aantal deelnemers en de tijdsinvestering, is allemaal afhankelijkvan de vraag van de school. Het kan gaan om een eerste verkenning of Energizer voor het team, maar ook om een verdiepingstraject in de vorm van coaching op de werkvloer.

Tevens kan er in het culturele veld behoefte ontstaan voor deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie, waar Pit Cultuurwijzer mee aan de slag gaat. De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee over een passende scholing, zoekt een passende partner (bijvoorbeeld uit het culturele veld van Parkstad) en begeleidt het proces.

Formele gegevensVoorstel voor een deskundigheidsbevordering

Wat is de behoefte/scholingsvraag? Wat is het verwachte resultaat?
Welke doelen wil de school bereiken? Hoe sluit de deskundigheidsbevordering aan bij de visie van de school? Is er een samenwerkingsdoel?
Op welke manier is er resultaat te zien bij de leerlingen? Hoe wordt de cultuureducatie in de praktijk beter?
In huis (de leerling als maker), met de culturele omgeving (de leerling als deelnemer) en uit de grote wereld (de leerling als publiek).
Het creërend vermogen, het onderzoekend vermogen en het reflecterend vermogen.


Globale planning & Budget

Maximaal 10 bestanden van maximaal 10mb.
Per aanvraag deskundigheidsbevordering is een bedrag van maximaal €3.000,- (ex. Btw) beschikbaar. Financiële toelichting of begroting opnemen.
Tijdens de mondelinge toelichting is het niet meer mogelijk om nieuwe of losse documenten toe te voegen die de Klankbordgroep niet heeft kunnen bekijken. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet wordt ingediend.


VOORWAARDEN TOT AANVRAAG DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

 • De aanvraag tot deskundigheidsbevordering voldoet aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit door de overheid.
 • De aanvraag tot deskundigheidsbevordering past bij de richtlijnen van Pit Cultuurwijzer en daarmee binnen de richtlijnen van De Cultuur Loper.
 • Voor scholen: De training of scholing is gericht op een duurzame verandering in jullie cultuuronderwijs en zorgt hierdoor voor kwalitatief betere activiteiten voor leerlingen.
 • Voor culturele partners: De training of scholing levert een bijdrage om beter aan te sluiten bij vragen vanuit scholen op het gebied van cultuureducatie en zorgt hierdoor voor kwalitatief betere activiteiten voor leerlingen.
 • De aanvrager draagt er zorg voor dat alle deelnemers voldoende tijd en ruimte hebben om in de scholing te investeren.
 • De scholing binnen De Cultuur Loper is altijd gericht op een duurzame verandering in jullie cultuuronderwijs.
 • De deelnemers verplichten zich tot het delen van ervaringen, resultaten en voortgang van de deskundigheidsbevordering met scholen en het culturele veld in Parkstad.
 • De deskundigheidsbevordering is afgerond als de scholing heeft plaatsgevonden, de evaluatie met een intermediair is besproken en er een evaluatieformulier is ingevuld.
 • Bij een deskundigheidsbevordering ligt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct bij de deelnemer en aanbieder. De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee, vergelijkt het idee met bestaande projecten en producten uit het land en begeleidt het proces.
 • De klankbordgroep beoordeeld de aanvraag en brengt een advies uit.
 • Voor een aanvraag deskundigheidsbevordering is een bedrag van maximaal €3.000,- (ex. Btw) beschikbaar. Het toegekende bedrag wordt vastgesteld door de klankbordgroep en de projectleider.